Documentación matrícula Ciclos Formativos - Novo calendario escolar 2020-2021

Documentación necesaria para a formalización da matrícula nos ciclos formativos de Formación Profesional.

  •  Sobre de matrícula cuberto (facilitado na secretaría do Centro).
  •  Certificación académica do centro onde finalizou estudos e que lle dan acceso ó ciclo.
  •  Fotocopia do D.N.I.
  •  2 fotos tamaño carné
  •  Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  •  Xustificante de pagamento do seguro escolar (só menores de 28 anos). Ingreso de 1,12 € no número de conta bancaria ES86-2080-0385-9831-1000-0014 (Abanca).

Novo calendario escolar (provisional), para o vindeiro curso académico 2020-2021.

Prema nesta ligazón ou na imaxe adxunta para poder ver o documento correspondente.

Calendario escolar provisional 2020-2021