Que oportunidades che abren as catro familias profesionais de Coroso?

Familia profesional de Automoción

 

Familia profesional de Electricidade e Electrónica

 

Familia profesional de Industrias Alimentarias

 

Familia profesional de Instalacións e Mantemento