Programacións adaptadas final de curso COVID-19

Adaptación das programacións didácticas do presente curso 2019-2020, debido á excepcionalidade durante o Estado de Alarma, a causa da crise sanitaria derivada da pandemia provocada pola COVID-19.

Ver programacións

 

CICLO MEDIO

1º Ciclo Medio Electromecánica de Vehículos Automóbiles

MP0456 - Sistemas de carga e arranque
MP0454 - Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
MP0459 - Formación e orientación laboral
MP0452 - Motores
MP0455 - Sistemas de transmisión e freada
MP0206 - Mecanizado básico

1º Ciclo Medio Instalacións Frigoríficas e de Climatización

MP0039 - Configuración de instalacións de frío e climatización
MP0147 - Formación e orientación laboral
MP0038 - Instalacións eléctricas e automáticas
MP0036 - Máquinas e equipamentos térmicos
MP0037 - Técnicas de montaxe de instalacións

1º Ciclo Medio Carrozaría

MP0256 - Elementos fixos
MP0261 - Formación e orientación laboral
MP0255 - Elementos metalicos e sintéticos
MP0254 - Elementos amovibles
MP0206 - Mecanizado básico

1º Ciclo Medio Instalacións Eléctricas e Automáticas

MP0233 - Electrónica
MP0234 - Electrotecnia
MP0241 - Formación e orientación laboral
MP0235 - Instalacións eléctricas interiores
MP0232 - Automatismos industriais

2º Ciclo Medio Electromécánica de Vehículos Automóbiles

MP0457 - Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
MP0460 - Empresa e iniciativa emprendedora
MP0458 - Sistemas de seguridade e confortabilidade
MP0453 - Sistemas auxiliares do motor e FCT

2º Ciclo Medio Instalacións Frigoríficas e de Climatización

MP0042 - Instalacions de climatización, ventilación e extracción
MP0044 - Empresa e iniciativa emprendedora
MP0244 - Formación en centros de traballo
MP0041 - Instalacións frigoríficas industriais
MP0040 - Equipamentos de refrixeración comercial

2º Ciclo Medio Carrozaría

MP0258 - Elementos estruturais do vehículo
MP0257 - Preparación de superficies
MP0259 - Embelecemento de superficies

2º Ciclo Medio Instalacións Eléctricas e Automáticas

MP0242 - Empresa e iniciativa emprendedora
MP0237 - Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
MP0239 - Instalaciones solares fotovoltaicas
MP0236 - Instalacións de distribución

CICLO SUPERIOR

1º Ciclo Superior Procesos e Calidade na Industria Alimentaria

MP0464 - Análise de alimentos
MP0463 - Biotecnoloxía alimentaria
MP0472 - Formación e orientación laboral
MP0470 - Innovación alimentaria
MP0191 - Mantemento electromecánico en industrias de proceso
MP0468 - Nutrición e seguridade alimentaria
MP0466 - Organización da produción alimentaria
MP0465 - Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos

1º Ciclo Superior Automoción

MP0299 - Formación e orientación laboral
MP0293 - Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
MP0291 - Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
MP0297 - Xestión e loxística do mantemento de vehículos
MP0294 - Elementos amovibles e fixos non estruturais

1º Ciclo Superior Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

MP0527 - Formación e orientación laboral
MP0520 - Sistemas e circuitos eléctricos
MP0521 - Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
MP0518 - Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

2º Ciclo Superior Procesos e Calidade na Industria Alimentaria

MP0084 - Comercialización e loxística na industria alimentaria
MP0467 - Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos
MP0469 - Procesos integrados na industria alimentaria
MP0462 - Tecnoloxía alimentaria
MP0086 - Xestión da calidade e ambiental na industria alimentaria

2º Ciclo Superior Automocion

MP0296 - Estruturas do vehículo
MP0292 - Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe
MP0295 - Tratamento e recubrimento de superficies

2º Ciclo Superior Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

MP0254 - Configuración de instalacións eléctricas
MP0519 - Documentación técnica en instalacións eléctricas
MP0528 - Empresa e iniciativa emprendedora
MP0602 - Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
MP0523 - Configuración de instalacións domóticas e automáticas
MP0522 - Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

F.P. BASICA

1º F.P. Basica Industrias Alimentarias

MP3009 - Ciencias aplicadas I
MP3134 - Elaboración de produtos alimentarios
MP3011 - Comunicación e Sociedade I (Lingua inglesa I)
MP3070 - Operacións auxiliares de almacenaxe
MP3133 - Operacións auxiliares na industria alimentaria

1º F.P. Básica Mantemento de Embarcacións Deportivas e de Recreo

MP3009 - Ciencias aplicadas I
MP3011 - Comunicación e Sociedade I (Lingua galega e castelá I)
MP3011 - Comunicación e Sociedade I (Lingua inglesa I)
MP3043 - Mecanizado e soldadura
MP3040 - Protección e embelecemento de superficies de embarcacións
MP3028 - Reparación estrutural básica de embarcacións deportivas

1º F.P. Básica Mantemento de Vehículos

MP3044 - Amovibles
MP3009 - Ciencias aplicadas I
MP3011 - Comunicación e Sociedade I (Lingua galega e castelá I)
MP3011 - Comunicación e sociedade I (Lingua Inglesa I)
MP3043 - Mecanizado e soldadura
MP3045 - Preparación de superficies

2º F.P. Básica Industrias Alimentarias

MP3042 - Ciencias aplicadas II
MP3137 - Formación en centros de traballo
MP3136 - Operacións básicas de laboratorio
MP3135 - Limpeza e mantemento de instalacións e equipamentos

2º F.P. Básica Mantemento de Embarcacións Deportivas e de Recreo

MP3071 - Formación en centros de traballo

2º F.P. Básica Mantemento de Vehículos

MP3046 - Electricidade do vehículo
MP3049 - Formación en centros de traballo
MP3047 - Mecánica do vehículo

F.P. DUAL

2º Curso Ciclo Medio Elaboración de Productos Alimentarios

MP0148 - Empresa e iniciativa emprendedora
MP0116 - Principios de mantemento electromecánico
MP0144 - Procesamento de produtos alimentarios
MP0145 - Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria
MP0146 - Venda e comercialización de produtos alimentarios

1º Curso Ciclo Medio Elaboración de Productos Alimentarios

MP0147 - Formación e orientación laboral
MP0141 - Materias primas na industria alimentaria
MP0142 - Operacións de acondicionamento de materias primas
MP0030 - Operacións e control de almacén na industria alimentaria
MP0031 - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
MP0143 - Tratamentos de transformación e conservación

MODULAR ADULTOS

Ciclo Medio Instalacións Electrotécnicas e Automatizadas

MP0242 - Empresa e Iniciativa Emprendedora
MP0237 - Infraestruturas comúns de telecomunicación
MP0236 - Instalacións de distribución
MP0240 - Máquinas eléctricas
MP0239 - Instalacións solares fotovoltaicas

Ciclo Medio Instalacións Frigoríficas e de Climatización

MP0039 - Configuración de instalacións de frío e climatización
MP0043 - Formación e orientación laboral
MP0041 - Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais
MP0040 - Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

Ciclo Medio Electromecánica de Vehículos Automóbiles

MP0459 - Formación e orientación laboral
MP0458 - Sistemas de seguridade e confortabilidade
MP0453 - Sistemas auxiliares do motor