Skip to Content

Taboleiro

Nesta sección desta categoría colocaremos os avisos emitidos dende xefatura de estudos

Calendario probas de acceso a ciclos medio e superior. Convocatoria 2019

 

 

Calendario probas de acceso a ciclos medio e superior

de Formación Profesional.

Convocatoria 2019

 

Acollida Alumnado 2017_18

Acollida Alumnado 2017_18 Acollida Alumnado 2017_18
   Preme na imaxe

Calendario Avaliación Final

 
Calendario Avaliación Final FP Básica
Calendario Avaliación Final Ciclos

Calendario Terceira Avaliación.

 
Calendario Terceira Avaliación.

Exames Finais Familia Profesional Instalacións e Mantemento.

 
Calendario Exames Finais Frío
Calendario Exames Finais Calor

Calendario Probas Libres 2017

 
Probas Libres  Instalacións e mantemento 2017


Listas Acreditación

Listado Aptos Coroso 
   Listado Enmendas Coroso
Listado Definitivo Coroso

Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores de Formación Profesional Convocatoria 2017

Calendario de probas libres electromecánica de Vehículos 2015/16

Calendario de probas libres.

 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Calendario para probas libres para a obtención de títulos de ciclos formativos de formación profesional (LOE)

Calendario

Publícanse o calendario para a admisión para as probas libres segundo o establecido na Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Calendario do proceso de admisión das probas libres de títulos de FP LOE.

Instrucións sobre o proceso de admisión e para cubrir o impreso de solicitude de admisión.

Proceso de Acreditación de competencias profesionais a través da experiencia laboral

     
     

O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.
  
A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.
 
As unidades de competencia constitúen o referente que lles proporciona a identidade profesional ás persoas aspirantes, e fai posible a transformación dos datos procedentes da súa actividade profesional e das aprendizaxes non formais en evidencias de competencia válidas para a avaliación do seu desempeño activo.
 
A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes.

Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso deacredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través daexperiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiroao 3 de febreiro de 2017.

 

A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezohttp://www.edu.xunta.es/acreditacionEsta aplicación estará activa a partir do 10 de xaneiro de 2017.

 

Ficha do alumno 2016-2017

Guía do estudiante  Ficha de Alumno 2016-2017                

Calendario das avaliacións

Claustro de Profesores

6 Feb 2017 11:30

Calendario da avaliación final

Calendario Calendario da Avaliación  Final

Distribuir contido


by Dr. Radut