Skip to Content

Programación Docentes

Programación

 

 FP BASICO    
CBINA01 Industrias Alimentarias 20 prazas
CBTMV01 Mantemento de vehículos

20 prazas

CBEMBAR Embarcacións Deportivas

20 Prazas

GRAO MEDIO    
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 22 prazas
CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización 22 prazas
CMIMA02 Instalacións de produción de calor 22 prazas
CMEPTOA03 Elaboración de produtos alimentarios 22 prazas
CMTMV01 Carrozaría 22 prazas
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 22 prazas
DUAL-CM-EPTOA Dual Elaboración de produtos alimentarios  
GRAO SUPERIOR    
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados 22 prazas
CSTMV01 Automoción 22 prazas
CSINA01 Proceso e calidade na industria 22 prazas
MODULAR               
ZMELECT Modular Electromecánica  
ZMIMA01 Modular Instalacións Frigoríficas e Climatiz.  
ZMELE01 Modular Instalaciones Eléctricas  

 

 

GRAO MEDIO  PROBAS LIBRES  
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas  
CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización  
CMIMA02 Instalacións de produción de calor  
CMEPTOA03 Elaboración de produtos alimentarios  
CMTMV01 Carrozaría  
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles  
GRAO SUPERIOR  PROBAS LIBRES  
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados  
CSTMV01 Automoción  
CSINA01 Proceso e calidade na industria  

MP0291

PDF Módulo Horas
Curriculum Módulo Curriculum de Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade 240
Programación

Programación de Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

Profesor: González López Juan José

240
 Libros de texto  Libros de textos  
Ejercicios Exercicios  
Documentos Apuntes  Documentación  
Material Materiais  
Examen Examen  

Técnico superior en automoción

Que se aprende
a facer?
Organizar, programar e supervisar a execución das operacións de mantemento e a súa loxística no sector de automoción, diagnosticando avarías en casos complexos, e garantindo o cumprimento das especificacións establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo.
En que ámbitos
se traballa?

No sector de construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e de obras públicas. Compañías de seguros. Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes. Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos. Laboratorios de ensaios de conxuntos e subconxuntos de vehículos. Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos. Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, e transporte de pasaxeiros e de mercadorías.

Que ocupacións
se desempeñan?
Xefe/a da área de electromecánica. Recepcionista de vehículos. Xefe/a de taller de vehículos de motor. Encargado/a de ITV. Perito/a taxador/ora de vehículos. Xefe/a de servizo. Encargado/a da área de recambios. Encargado/a da área comercial de equipamentos relacionados cos vehículos. Xefe/a da área de carrozaría: chapa e pintura.
Cales son os
módulos deste
ciclo

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

  Curso  Código Módulos  profesionais Horas
  MP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais 213
  MP0299 Formación e orientación laboral 107
  MP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares 267
  MP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade 240
  MP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos 133
  MP0300 Empresa e iniciativa emprendedora 53
  MP0296 Estruturas do vehículo 123
  MP0301 Formación en centros de traballo 384
  MP0298 Proxecto en automoción 26
  MP0292 Sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe 209
  MP0309 Técnicas de comunicación e de relacións   53
  MP0295 Tratamento e recubrimento de superficies 192

MP0296

PDF Módulo Horas
Curriculum Módulo Curriculum de estruturas do vehículo 123
Programación

Programación de estruturas do vehículo

Profesor: Carlos A. Salvado Fernández

123
 Libros de texto  Libros de textos  
Ejercicios Exercicios  
Documentos Apuntes  Documentación  
Material Materiais  
Examen Examen  

MP0297

PDF Módulo Horas
Curriculum Módulo Curriculum de Xestións e loxística do mantemento de vehículos 133
Programación

Programación de Xestións e loxística do mantemento de vehículos

Profesor: SALVADO FERNÁNDEZ, CARLOS ANDRÉS

133
 Libros de texto  Libros de textos  
Ejercicios Exercicios  
Documentos Apuntes  Documentación  
Material Materiais  
Examen Examen  

MP0309

Programación

 Programación de técnicas de comunicación e de relacións

Mar Arias Rivas, Pernas Prieto Fernando (sust.) Hermida Ramón Rosa Nieves (sust.)

2012
     

MP0300

PDF Módulo Horas
Curriculum Módulo Curriculum de Empresa e iniciativa emprendedora 53
Programación

Programación de Empresa e iniciativa emprendedora

Profesor: Martínez Iglesias Mónica.

53
 Libros de texto  Libros de textos  
Ejercicios Exercicios  
Documentos Apuntes  Documentación  
Material Materiais  
Examen Examen  

MP0299

PDF Módulo Horas
Curriculum Módulo Curriculum de  Formación e orientación laboral 107
Programación

 Programación de Formación e orientación laboral

Profesor: Martínez Iglesias Mónica

107
 Libros de texto  Libros de textos  
Ejercicios Exercicios  
Documentos Apuntes  Documentación  
Material Materiais  
Examen Examen  

Distribuir contido


by Dr. Radut