Skip to Content

Programación

 

 FP BASICO    
CBINA01 Industrias Alimentarias 20 prazas
CBTMV01 Mantemento de vehículos

20 prazas

CBEMBAR Embarcacións Deportivas

20 Prazas

GRAO MEDIO    
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 22 prazas
CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización 22 prazas
CMIMA02 Instalacións de produción de calor 22 prazas
CMEPTOA03 Elaboración de produtos alimentarios 22 prazas
CMTMV01 Carrozaría 22 prazas
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 22 prazas
DUAL-CM-EPTOA Dual Elaboración de produtos alimentarios  
GRAO SUPERIOR    
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados 22 prazas
CSTMV01 Automoción 22 prazas
CSINA01 Proceso e calidade na industria 22 prazas
MODULAR               
ZMELECT Modular Electromecánica  
ZMIMA01 Modular Instalacións Frigoríficas e Climatiz.  
ZMELE01 Modular Instalaciones Eléctricas  

 

 

GRAO MEDIO  PROBAS LIBRES  
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas  
CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización  
CMIMA02 Instalacións de produción de calor  
CMEPTOA03 Elaboración de produtos alimentarios  
CMTMV01 Carrozaría  
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles  
GRAO SUPERIOR  PROBAS LIBRES  
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados  
CSTMV01 Automoción  
CSINA01 Proceso e calidade na industria  


  
  

 
 page | by Dr. Radut