Skip to Content

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2014: Solicitantes con documentación apta para ser baremada

  Solicitantes con documentación apta para ser baremada

ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo
Nacional de Cualificacións Profesionais


Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo
www.edu.xunta.es/acreditación.

 Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.

 Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditación e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación.

Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de competencias profesionais.

15014556 - CIFP Coroso

Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas

NIF Apelidos e nome Unidades de competencia solicitadas

11963615G ALONSO ALONSO, FERNANDO UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2,
52450598H BALLESTEROS TORRADO, SERGIO UC0820_2, UC0821_2,
44075628S BESADA SEIJAS, JUAN CARLOS UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0825_2,
52938524E CASTRO LAPIDO, ALEXANDRO UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2,


DAMIÁN

UC0836_2, UC0837_2,
76869143S GOMEZ BESTILLEIRO, JOSE MANUEL UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2,
34876706N LAGO FERNANDEZ, IVAN UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2,
35420279A REBOREDO PEREZ, ALFONSO UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0825_2,
54225629R SANTANDER CALLE, HERNÁN UC0120_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0823_2, UC0824_2, UC0836_2, UC0837_2,

ARMANDO
52453945F SANTOS SOLER, SANTIAGO UC0820_2, UC0821_2,
52450104F SOBRIDO RAMA, JUAN UC0120_2, UC0121_2, UC0820_2, UC0821_2, UC0822_2, UC0825_2,
35558248H VARELA BOENTE, JUAN CARLOS UC0120_2, UC0822_2, UC0824_2, UC0825_2, UC0836_2, UC0837_2,
34985494X VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JORGE UC0120_2, UC0121_2, UC0822_2, UC0825_2,

Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións eléctricas e automáticas

Ciclo Medio Instalacións frigoríficas e de climatización

NIF Apelidos e nome Unidades de competencia solicitadas
36046393B BENDAÑA RODRIGUEZ, JAVIER UC0114_2, UC0115_2,
52433389J BERMUDEZ VERES, JOSE RAMON UC0115_2,
35306417Z CADIZ MALVAR, MANUEL UC1158_2, UC1159_2,
36140038T COSTAS ALONSO, JOSE ANTONIO UC0114_2, UC0115_2,
78782543E CREO GUERRERO, RAFAEL UC0114_2, UC0115_2,
36025720S FERNANDEZ BARANDON, JUAN UC0114_2, UC0115_2,
MANUEL
33995005Q FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO UC1158_2, UC1159_2,
76967481M JUSTO LÓPEZ, ENRIQUE UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2,
76871158Y MAGARIÑOS VELOSO, CARLOS UC1158_2, UC1159_2,
36107567M OTERO PEREIRA, FCO PABLO UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2,
32766803Z ROCA RIVAS, ANTONIO UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2,
33261384A VIGO BARREIRO, FRANCISCO UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2,
33226199P VIGO BARREIRO, MANUEL UC0114_2, UC0115_2, UC1158_2, UC1159_2,
Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións frigoríficas e de climatización

Ciclo Medio Instalacións de produción de calor

78790345G BARBAZÁN TUÑAS, JOSÉ MANUEL UC1156_2, UC1157_2,
34263984X GONZÁLEZ CARTEA, ROBERTO UC1156_2, UC1157_2,
76906645G SUAREZ LOPEZ, OSCAR UC1156_2, UC1157_2,
Fin da listaxe do Ciclo Medio Instalacións de produción de calorstory | by Dr. Radut