Skip to Content

Formación Aberta: Cursos de Platega na Aula Virtual do CAFI

cafi

"Formación Aberta" é unha nova sección da Aula Virtual do CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación) con acceso aos materiais de Platega dos cursos de formación máis demandados ao longo do ano académico e os mellor valorados nas enquisas finais de actividade.

É importante sinalar que, como o fin é dar a coñecer os materiais cun ánimo autoformativo, non se poderá solicitar titorización ou certificación a través destes recursos en aberto. De precisalo, deberanse seguir os pasos habituais de inscrición na actividade (en caso de estarse impartino ao longo do ano) a través da aplicación FPROFE.

Pódese accceder aos seguintes cursos:story | by Dr. Radut