Skip to Content

FB Mantemento de vehículos

Familia: Transporte e mantemento de vehículos Sistema educativo: LOE Grao: Básico Horas: 2000 Código: BTMV01

FB Mantemento de vehículos

Que se aprende
a facer?
Realizar operacións básicas de mantemento electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, e executando operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
En que ámbitos
se traballa?
 No sector do mantemento de vehículos, nomeadamente en talleres de reparación e concesionarios de vehículos privados, industriais, agrícolas e de obras públicas
Que ocupacións
se desempeñan?
Axudante na área de carrozaría; auxiliar de almacén de recambios; operario/a en empresas de substitución de cristais; axudante na área de electromecánica; operario/a de taller de mecánica rápida.
Cales son os
módulos deste
ciclo?
Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia
  Curso  Código Módulos  profesionais Horas
  MP3044 Amovibles 175
  MP3011 Comunicación e sociedade I 206
  MP3043 Mecanizado e soldadura 175
  MP3045  Preparación superficies 146
  MP3019 Ciencias aplicadas II 162
  MP3012 Comunicación e sociedade II 135
  MP3046 Electricidad do vehículo 165
  MP3047 Mecánica do vehículo 246
  MP3068 Mantenemento Aparellos 113 
  MP3049 Formación en centros de traballo 320

Distribuir contenido


by Dr. Radut