Convocatoria para a obtención da certificación gallega de competencias dixitais en ofimática