Skip to Content

O Equipo 2012-2013

O Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, regula a organización e o funcionamento destes centros, dentro da súa autonomía organizativa, pedagóxica e de xestión económica e de persoal, e introduce unha estrutura interna distribuída en áreas funcionais que lles permite afrontar os seus fins e as súas funcións, e mellorar as relacións coa comunidade e co contorno produtivo.

  A orde do 29 de xullo de 2011, desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e regula a planificación e a xestión dos centros integrados de formación profesional.

  No artigo 13 da orde, determina que cada área funcional realizará un plan anual para dar resposta as directrices establecidas no proxecto funcional do centro e que conciliará os obxectivos que deberán cumprir os diferentes departamentos integrantes, os equipamentos e/ou as comisións, coa finalidade de lograr un uso eficiente dos recursos.

  Dentro da área funcional de formación ,cuxa coordenación será exercida pola xefatura de estudos, atópanse ademais do "equipo de normalización da lingua galega", o de "dinamización de idiomas", o de "FOL" , o de "biblioteca",e os das distintas familias profesionais coa seguinte composición:

Departamentos

Xefe/a departamento

Familias profesionais

 

Electricidade

José Manuel Sampedro Fernández

Automoción

Patricia Mariño Bouza

Frio e calor

Ramón Sieira Pena

Industrias alimentarias

Felix Martínez Colmenero

Biblioteca

Patricia Mariño  Bouza

FOL

Higinio Valiño García

Dinamización de idiomas

 

Dinamización da lingua galega

Ramón  Pérez Martínez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menbros do equipo de normalización

Profesores

Carmen Estalote Bouzas

Paula Blanco Rivera

José Cabanas Ferreiro

PAS 

José Ignacio Mariño Duran 

Alumnado 

Mª Carmén Carneiro Fernández

Cristina Pego González

Xefe do departamento

Ramón Pérez Martínez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 page | by Dr. Radut