Skip to Content

Informe Individualizado da avaliación

 Recórdolle a todo o profesorado que dea clase en segundo de ciclos formativos que ten que realizar un informe de individualizado de avaliación, tal como se recolle no artigo 31º apartado 4, e no artigo 39º da “Orde do 12 de Xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial” (DOG Venres 15 de Xullo de 2011). Usar o modelo que se achega.
   


page | by Dr. Radut