Skip to Content

PL_ CM Instalacións eléctricas e automáticas

Que aprende
a facer?
Montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.
En que ámbitos
se traballa?
En pequenas e medianas empresas, nomeadamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, tanto por conta propia como por conta allea.
Que ocupacións
se desempeñan?
Instalador/ora mantedor/ora electricista. Electricista de construción. Electricista industrial. Electricista de mantemento. Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos. Instalador/ora mantedor/ora de antenas. Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas. Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía. Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.
Cales son os
módulos deste
ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

 

Código Curso Módulo profesional Horas
 MP0232    Automatismos Industriales  
 MP0233    Electrónica  
 Mp0234    Electrotecnia  
 MP0235    Instalacións Eléctricas  
 MP0236    Instalacións Distribución  
 MP0237    Infraestructuras Telecomunicación  
 MP0238    Instalacións Domóticas  
 MP0239    Instalacións Solares  
 MP0240    Máquinas Elécticas  
 MP0241    F.O.L  


story | by Dr. Radut