Skip to Content

Noticias de Fp

Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da FP dual

Formación Profesional Galicia - Vie, 22/03/2019 - 13:23

Publicada a Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se crea, con carácter experimental, a Rede galega de dinamización da FP dual, se seleccionan os centros educativos que a conformarán e se ditan instrucións para nomear as persoas responsables da dinamización da FP dual en cada centro.

O prazo para efectuar as solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Categorías: Noticias de Fp

Carnés profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Primeira convocatoria 2019

Formación Profesional Galicia - Vie, 22/03/2019 - 12:56

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria 2019 de probas de carnés e habilitacións profesionais.

 • Listaxe provisional
  Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 29 de marzo de 2019.

- Máis información

Categorías: Noticias de Fp

Proxectos de formación para o profesorado de FP 2018-2019. Resolución provisional

Formación Profesional Galicia - Mié, 20/03/2019 - 11:50

Publicada a resolución provisional de proxectos de formación presentados á convocatoria do 10 de xaneiro do 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2018-2019 en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Na seguinte ligazón atopará a relación de proxectos presentados, agrupados por centro educativo coordinador, así como a documentación requirida se é o caso.

O prazo de presentación da documentación requirida, reclamación ou renuncia, remata o de 3 de abril de 2019.

Categorías: Noticias de Fp

Probas de acceso a grao superior. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2019

Formación Profesional Galicia - Vie, 15/03/2019 - 16:50

Publicadas as instrucións e a asignación de centros e sedes para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2019.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Noticias de Fp

Probas de acceso a grao superior. Listaxe definitiva de solicitudes e exencións. Convocatoria 2019

Formación Profesional Galicia - Vie, 15/03/2019 - 16:47

Publicadas a listaxe definitiva de solicitudes e a resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2019.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Noticias de Fp

Xornada formativa "Apaixónate 2019"

Formación Profesional Galicia - Jue, 14/03/2019 - 08:49

O próximo 30 de marzo desenvolverase a xornada formativa "Apaixónate 2019", no CIFP Politécnico de Santiago, centrada en como a paixón polo que fas ilustra o camiño cara o éxito.

A inscrición está dispoñible a través da aplicación fprofe, buscando a actividade Apaixónate, con referencia X1802119.

Categorías: Noticias de Fp

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2019

Formación Profesional Galicia - Mié, 13/03/2019 - 12:50

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019. Data de publicación: 13.03.2019

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 18 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15024513 - CIFP Someso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006528 - CIFP As Mercedes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

//
Categorías: Noticias de Fp

Concurso Eduemprende Idea 2019

Formación Profesional Galicia - Lun, 11/03/2019 - 12:18

Publicada a Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG do 11 de marzo) pola que se convoca o concurso eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Comprende dúas modalidades:

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
 • Modalidade B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais a partir do seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.

Categorías: Noticias de Fp

Convocatoria do premio Escola Emprendedora 2019

Formación Profesional Galicia - Jue, 07/03/2019 - 08:41

Está aberto o prazo para presentar candidaturas para o premio Escola Emprendedora 2019. Con este recoñecemento a Fundación Princesa de Girona axudará a difundir a labor da escola premiada, aumentará a súa visibilidade e permitirá que se converta nun referente da formación innovadora.

Para presentarse ao premio, será necesario que os centros educativos, públicos ou privados, conten cunha antigüidade superior aos 5 anos e desenvolvan a súa actividade nunha ou varias etapas educativas. As candidaturas deberán contar cunha carta de apoio por parte dunha organización, entidade ou institución representativa, xa sexa de España ou da Unión Europea, por exemplo concellos, consellos educativos ou institucións de recoñecido prestixio.

O galardón recoñece o compromiso do centro educativo co desenvolvemento do talento emprendedor nas aulas e coa innovación educativa. O prazo de presentación de candidaturas remata o 31 de marzo de 2019.

Categorías: Noticias de Fp

Reunión de seguimento do proxecto europeo Erasmus+ MATES

Formación Profesional Galicia - Jue, 28/02/2019 - 08:47

O pasado martes 26 de febreiro tivo lugar na Subdirección Xeral de Formación Profesional da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a reunión de seguimento do proxecto europeo Erasmus+ KA2, MATES (Maritime Alliance for fostering the European Blue Economy through a Marine Technology Skilling Strategy), coordinado polo Centro Tecnolóxico do Mar - Fundación CETMAR.

Nesta reunión participou o persoal da Consellería implicado no desenvolvemento do devandito proxecto, incluído profesorado de tres dos centros educativos implicados no proxecto: o CIFP Someso, o CIFP Ferrolterra e o IES Universidade Laboral, xunto con representantes da Fundación CETMAR.

Na reunión fíxose un balance do primeiro ano de actividade do proxecto, revisouse o cronoograma e abordáronse as próximas actividades previstas, nas que destaca a elaboración de proxectos piloto no eido da denominada "economía azul", obradoiros formativos para os socios no estranxeiro e reunións de coordinación internacionais como a que terá lugar o vindeiro mes de maio en Bruxelas.

MATES ten por obxectivo analizar a evolución das tecnoloxías marítimas en Europa para elaborar un plan estratéxico que mellore a competitividade da industria a través dunha adecuación das formacións existentes.

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Noticias de Fp

Edugal. Pontevedra 2019

Formación Profesional Galicia - Mié, 27/02/2019 - 13:04

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional participa en Edugal Pontevedra 2019, a oitava edición do Salón da oferta de educación e formación de Galicia, que se celebra no Recinto Feiral de Pontevedra desde o 27 de febreiro ata o 1 de marzo de 2019.

No stand de Formación Profesional pódese atopar información e recibir orientación relacionada con:

 • Oferta educativa dos ciclos formativos de FP
 • Acceso á Formación Profesional
 • Saídas académicas e profesionais
 • Acreditación de competencias pofesionais
 • Emprendemento Formación Profesional Básica
 • Formación Profesional Dual

Na zona de exposición tamén está presente unha representación de centros galegos de formación profesional, ademais dun espazo de realidade virtual con gafas 3D coas que os asistentes poderán achegarse a coñecer as aulas máis modernas da FP en Galicia.

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Noticias de Fp

Premios a proxectos de innovación na FP. Relación de proxectos presentados

Formación Profesional Galicia - Mar, 26/02/2019 - 13:32

Publicada a listaxe de proxectos de innovación presentados á convocatoria da Resolución do 19 de decembro de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Na seguinte ligazón atopará a relación de proxectos presentados, agrupados por centro educativo coordinador, así como a documentación requirida se é o caso.

O prazo de presentación da documentación requirida remata o 3 de marzo de 2019.

Categorías: Noticias de Fp

VI Campionato de Sommelier "Suso Domínguez"

Formación Profesional Galicia - Mar, 26/02/2019 - 12:02

O CIFP Carlos Oroza celebra os días 26 e 27 de febreiro de 2019 unha nova edición do Campionato de Sommelier "Suso Domínguez", co obxectivo de dar prestixio ao traballo que realizan os profesionais de sala.

Nesta edición o CIFP Carlos Oroza quere amosar aos futuros profesionais da sala o camiño profesional de éxito dalgúns referentes deste eido, como o dos ex-alumnos Eduardo Camiña e Tomás Ucha, xefes do equipo de sommelier do restaurante Mugaritz, o de Gabrile Vázquez, xefe de sala de Casa Sola, ou o de Mario Ayllón, gañador da cuarta edición do campionato de sommelier Suso Domínguez, que continúa actualmente coa súa formación do Instituto Galego do Viño.

Para esta edición do campionato, o programa foi ampliado, ofrecendo aos concursantes actividades formativas que complementen o traballo da competición, como unha formación específica en viño de Porto, visitas ás adegas de Paco e Lola, ou unha cea maridada con viños e tapas co mellor especialista en tapas, o ex-alumno do centro Rubén González de O Cafetín.

Os competidores chegan desde todos os puntos de Galicia, ademais de Xixón, Segovia, Coimbra, Viana do Castelo e Douro Lamego.

Programa Martes 26

9:00 horas. Benvida e almorzo no CIFP Carlos Oroza. Ás 9.30 visita da conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar.

10:00 horas. Formación e cata sobre viños de Oporto a cargo de D. Paulo Pinto formador oficial do panel de cata da IVDP Porto e Douro.

13:30 horas. Comida de grupo no Taller Restaurante Álvaro Cunqueiro do centro.

15:30 horas. Inicio das tres primeiras probas clasificatorias da primeira parte do concurso. Primeira proba, un cuestionario específico sobre o IVDP Porto e Douro. Segunda proba, identificación de olores, nez du vin 54 aromas. Terceira proba, identificación dun viño da IVDP Porto e Douro entre 3 referencias dadas.

17:30 horas. Traslado do grupo en autobús ás Bodegas Paco&Lola en Meaño para visita e cata.

21:00 horas. Cea de grupo "Tapas maridadas" en "El Cafetín" da Alameda de Pontevedra

Mércores 27

9:00 horas. Almorzo de grupo no CIFP Carlos Oroza.

10:00 horas. Relatorio "El Sumiller del Siglo XXI" impartida por Xoan Cannas, director do Instituto Galego do Viño.

11:15 horas. Subida dos concursantes ao auditorio Príncipe Felipe onde se desenvolverá a final del Campionato.

12:00 horas. Comezo da final co anuncio dos cinco concursantes finalistas que competirán na proba final. O xurado estará composto por Xoan Cannas (Director do Instituto Galego do Viño), Esther Daporta (sumiller do restaurante Yayo Daporta), Eduardo Camiña (sumiller do restaurante Mugaritz), Gabriel Vázquez (xefe de sala de Casa Solla), Paulo Pinto (formador da IVDP Porto e Douro), Manuel Hermida (profesor de servizos en restauración), Martiño Santos (do espazo enocultural Vide Vide) e Pedro Villamarín (vicepresidente de AGASU). Na proba final, os participantes realizarán un degüelle con candea dunha botella vintage dun viño de Porto co que rematarán a súa participación no concurso.

14:00 horas. Entrega de premios, que serán bolsas para distintas formacións no Instituto Galego do Viño para os tres primeiros clasificados. Para tódolos participantes haberá diferentes presentes de entidades que apoiaron o noso campionato desde a primeira edición.

14:30 horas. Comida de confraternidade e despedida no taller restaurante Álvaro Cunqueiro.

Centro educativo:  CIFP Carlos Oroza
Categorías: Noticias de Fp

Probas de acceso a grao superior. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2019

Formación Profesional Galicia - Lun, 25/02/2019 - 06:18

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Período de reclamación: do día 26 de febeiro ao 1 de marzo, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Categorías: Noticias de Fp

Solicitude de propostas Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2020

Formación Profesional Galicia - Jue, 21/02/2019 - 15:08

O SEPIE publicou a convocatoria 2020 de propostas da Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) no Diario Oficial da Unión Europea do 1 de febreiro de 2019.

Importante: Todas as institucións que impartan ensinanzas de educación superior (ciclos de grao superior da Formación Profesional, ensinanzas artísticas superiores ou outras) deben solicitar esta Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) para participar na convocatoria de proxectos KA103, KA107 e KA 203.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de marzo de 2019.

Pódese consultar a Convocatoria 2020 para solicitar a Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) na seguinte ligazón:

Categorías: Noticias de Fp

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2019

Formación Profesional Galicia - Mié, 20/02/2019 - 15:38

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019, con data do 20 de febreiro de 2019.

As persoas que figuran na listaxe de solicitantes que precisan emendar a documentación achegada coa súa solicitude poden coñecer os erros detectados na súa solicitude na ligazón www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Edición de solicitudes e consulta de expedientes>> –indicando o número da súa solicitude e o seu PIN–, ou tamén na sede onde presentou a solicitude.

As persoas que figuran na listaxe de solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar a documentación esixida deben coñecer que a súa solicitude e a súa documentación vai ser analizada pola comisión coordinadora do procedemento de acreditación de competencias.

Para todas as listaxes, independentemente da listaxe na que figure, debe verificar que os datos persoais ou as unidades de competencia solicitadas coinciden coas da listaxe. Se detecta algún erro debe presentar unha reclamación.

Se non figura en ningunha listaxe e seguiu o procedemento establecido para a presentación da solicitude e a documentación, isto é, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion e fixo a entrega mediante a sede electrónica da Xunta de Galicia, poderá presentar reclamación dirixida á mesma sede.

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do xoves día 21 de febreiro ao sábado día 2 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar emenda de documentación ou reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde solicitou realizar o procedemento anexando a documentación que corresponda. Será admisible tamén por correo certificado sempre que conste a data de envío.Tamén poderá enviar a reclamación e a documentación mediante sede electrónica.

A continuación atopará as listaxes de solicitantes que non precisan emendar a documentación, solicitantes que precisan emendar a documentación ou solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a documentación agrupadas polo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) sede de participación.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

Solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a documentación

15014556 - CIFP Coroso

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15016000 - CIFP Compostela

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15024513 - CIFP Someso

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

27006528 - CIFP As Mercedes

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

27020793 - CIFP Porta da Auga

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

32015050 - CIFP A Farixa

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

32016765 - CIFP Portovello

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36007552 - CIFP A Granxa

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

Solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a documentación

36014489 - CIFP A Xunqueira

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

//
Categorías: Noticias de Fp

O CIFP Carlos Oroza celebra o evento de protocolo "Ninguén morre mentres alguén lle lembre"

Formación Profesional Galicia - Mié, 20/02/2019 - 15:00

O mércores 20 de febreiro de 2019 tivo lugar ás 20:00 horas no Liceo Casino de Pontevedra o evento de protocolo "Ninguén morre mentres alguén lle lembre", deseñado polo alumnado de 2º curso dos ciclos superiores de Guía, información e asistencia turísticas e de Xestión de aloxamentos turísticos.

O evento tivo como temática principal o mundo do recordo, é dicir o mundo dos mortos e o seu legado. A idea de que ninguén morre definitivamente mentres o seu recordo permaneza na memoria de alguén, foi o fío condutor da gala. A desdramatización da morte, a percepción dos camposantos como museos ao aire libre, cheos de camelias e de interesantes historias. Rosalía de Castro abriu a gala xa que o domingo 24 de febreiro, Galicia celebrou o seu aniversario. Outros persoeiros pontevedreses que nos deixaron fai tempo tamén celebraron co alumnado do CIFP Carlos Oroza o "II Baile da Camelia" e recibiron os premios "Camelia Dourada" polo seu legado histórico.

No desenvolvemento e organización deste evento o alumnado tivo que por en práctica tódalas competencias adquiridas no módulo de Protocolo e relacións públicas: decoración, invitacións, minutas, colocación dos convidados, benvidas, discursos, presentación, etc.

A cea que estivo dirixida polo exalumno do CIFP Carlos Oroza Rubén González, xefe de cociña de El Cafetín.

Centro educativo:  CIFP Carlos Oroza
Categorías: Noticias de Fp

Feira Abanca Cimag-GandAgro 2019

Formación Profesional Galicia - Mié, 20/02/2019 - 10:26

A feira Abanca Cimag-GandAgro chega á súa terceira edición consolidándose como punto de encontro entre empresas e profesionais do campo, reunindo nunha soa cita maquinaria agrícola, gandaría e agricultura.

Abanca Cimag-GandAgro terá lugar na Feira Internacional de Galicia ABANCA, en Silleda, durantes os días 21, 22 e 23 de febreiro de 2019, en horario de 10:00 a 19:00 horas.

A entrada é gratuíta rexistrándose no seguinte formulario.

Categorías: Noticias de Fp

Acto de entrega de premios do Programa "Emprendemento en FP, Proxecta o teu Futuro" 2019

Formación Profesional Galicia - Mar, 19/02/2019 - 11:37

O día 18 de febreiro de 2019 tivo lugar na refinería Repsol en A Coruña o acto de entrega de premios do Programa "Emprendemento en FP, Proxecta o teu Futuro" desenvolvido pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a Fundación Repsol e CISE durante o curso 2018-2019.

Neste concurso participaron 11 proxectos, resultando gañador o proxecto "Fungal Biomaterials", presentado por alumnado pertencente ao IES A Sardiñeira e ao IES Fernando Wirtz, cunha proposta de novo material similar ao coiro producido por un fungo. Este novo material caracterízase por unha produción máis rápida, económica e ecolóxica, polo que vai dirixida a empresas interesadas en novos materiais, como tapizadoras ou téxtiles.

O segundo premio foi para o proxecto "Bguard", cun equipo formado por alumnado do IES Someso, IES Calvo Sotelo e IES Fernando Wirtz, que presentou un dispositivo para bicicletas de alerta de proximidade de vehículo que aumenta a seguridade do usuario e realiza gravación do que ocorre na contorna que posibilita a investigación en caso de accidente.

Cada un dos membros do equipo clasificado en primeiro lugar recibiu unha tarxeta regalo de 200 €, mentres que os compoñentes do segundo equipo clasificado obtiveron unha tarxeta regalo por valor de 100 €.

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Noticias de Fp

Xornadas de formación profesional e emprego do Morrazo 2019

Formación Profesional Galicia - Jue, 14/02/2019 - 08:30

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional participa nas Xornadas de formación profesional e emprego do Morrazo, que se celebran no Auditorio municipal de Cangas os días 13 e 14 de febreiro 2019.

Estas xornadas contan coa participación dos centros educativos de Cangas, Moaña, Bueu e Vilaboa. Haberá mesas redondas sobre a estrutura da formación profesional e o mercado laboral no Morrazo, ademais de obradoiros e stands de información sobre a formación profesional.

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Noticias de Fp
Distribuir contenido


by Dr. Radut