You are hereAcreditación e Probas

Acreditación e Probas


Contacto co departamento de Acreditación e Probas sticky icon

 

O xefe de departamento de acreditación e probas é o profesor Daniel Pulzoni Cupeiro. 

Se necesita máis información contacte con:   acreditacion@cifpcarlosoroza.es

CONVOCATORIA REUNION GRUPAL ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

 

FASE DE ASESORAMENTO

 

CONVOCATORIA REUNIÓN GRUPAL

 

Convócase a todos os candidatos admitidos no proceso de acreditación de competencias de:

 

XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

COCIÑA E GASTRONOMÍA

 

á REUNIÓN GRUPAL  que se celebrará no:

 

CIFP CARLOS OROZA  en PONTEVEDRA

 

O día 19 de Abril  de 2017 ás 16:00 horas en primeira convocatoria e 16.30 h en segunda convocatoría.

 

Na mesma, realizarase unha sesión informativa como se prevé  no artigo 13 ,punto 2  da ORDE do 28 de decembro de 2016pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adqueridas a través da experiencia laboral,na Comunidade Autónoma de Galicia,en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais de  distintas familias profesionais.

 

En Pontevedra 06 de Abril de 2017

 

Asinado : Dº Daniel Pulzoni Cupeiro

 

Xefe do departamento de acreditación de competencias 

ACREDITACION DE COMPETENCIAS: Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación

Os solicitantes inscritos no proceso de acreditación de competencias 2017, deben acceder ao seu expediente para comprobar si deben emendar a documentación achegada.

Poden obter información sobre as emendas no enlace:

https://www.edu.xunta.es/acreditacion/  No menú Edición de solicitudes e consulta de expediente, indicando o número de solicitude e o PIN.

Tamén pode obter información no centro onde está inscrito.

PRAZO PARA EMENDAR A SÚA DOCUMENTACIÓN OU PRESENTAR RECLAMACIÓN: 10 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nove documentación para realizar a baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de competencias profesionais.