Skip to Content

logo_Carlos_Oroza

logo_xeral

logo xunta

 
 
 
 

Contacto
886159545 cifp.carlos.oroza@edu.xunta.gal 886159545 cifp.carlos.oroza@edu.xunta.gal 886159545 cifp.carlos.oroza@edu.xunta.gal

Oferta
Ciclos formativos FP dual Formación directa ao emprego Ciclos formativos FP dual Formación directa ao emprego

Programacións

Programacións didácticas

Programacións

 

Ciclo Básico BHOT01 Cociña e restauración

 

Curso

Código

Módulos

Horas totais

Periodos semanais

A.P.D 6%

P.D. 10%

 

MP3005

Atención á clientela.

58

2

4

6

 

MP3009

Ciencias aplicadas I.

175

5

11

18

 

MP3011

Comunicación e sociedade I

206

6

13

21

 

MP3034

Técnicas elementais de preelaboración.

118

3

7

12

 

MP3035

Procesos básicos de produción culinaria

175

5

11

18

 

MP3036

Aprovisionamento e conservación de materias primas e hixiene na manipulación.

179

5

11

18

 

 

Titoría

35

1

 

 

 

Total 1º curso

910

27

 

 

MP3012

Comunicación e sociedade II.

135

5

8

14

 

MP3037

Técnicas elementais de servizo.

157

6

10

16

 

MP3038

Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas.

164

6

10

17

 

MP3039

Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering.

90

3

6

9

 

MP3042

Ciencias aplicadas II.

162

6

10

16

 

 

 

Titoría

 

1

 

 

 

MP3441

Formación en Centros de Traballo

320

 

 

Total 2º curso

1.028

27

 

 

Ciclo Medio CHOT01 Cociña e Gastronomía

 

Curso

Código

Módulos

Horas totais

Periodos semanais

A.P.D 6%

P.D. 10%

 

MP0047

Técnicas culinarias A

320

10

 

20

32

 

MP0047

Técnicas culinarias B

 

MP0046

Preelaboración e conservación de alimentos A

240

 

7

 

15

24

 

MP0046

Preelaboración e conservación de alimentos B

 

MP0026

Procesos básicos de pastelería e repostería A

240

 

8

 

15

24

 

MP0026

Procesos básicos de pastelería e repostería B

 

MP0049

Formación e orientación laboral A

107

 

3

 

7

11

 

MP0049

Formación e orientación laboral B

 

MP0031

Seguridade e hixiene A

53

 

2

 

3

6

 

MP0031

Seguridade e hixiene B

 

Total 1º curso

960

30

 

 

MP0028

Sobremesas en restauración A

140

 

7

 

9

14

 

MP0028

Sobremesas en restauración B

 

MP0048

Productos culinarios A

350

 

16

 

21

35

 

MP0048

Productos culinarios B

 

MP0045

Ofertas gastronómicas A

87

 

4

 

5

9

 

MP0045

Ofertas gastronómicas B

 

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora A

53

 

3

2

3

 

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora B

 

MP3132

Formación en centros de traballo

410

 

 

Total 2º curso

1.040

30

 

 

Ciclo Medio MHOT02 Servizos en restauración

 

Curso

Código

Módulos

Horas totais

Periodos semanais

A.P.D 6%

P.D. 10%

 

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

53

2

2

3

 

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

53

2

2

3

 

MP0157

Formación e orientación laboral

107

3

7

11

 

MP0151

Operacións básicas en restaurante

320

10

20

32

 

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetería

267

8

16

27

 

MP0156

Inglés

160

5

10

16

 

MP0045

Ofertas gastronómicas

53

2

2

3

 

Total 1º curso

960

30

 

 

MP0153

Servicios en restaurante e eventos especiais

87

4

5

9

 

MP0152

Servicios en bar e cafetería

210

9

13

21

 

MP0154

O viño e o seu servizo

140

8

9

14

 

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

140

6

9

14

 

MP0159

Formación en Centros de Traballo

410

 

 

Total 2º curso

1.040

30

 

 

Ciclo Medio MINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

 

Curso

Código

Módulos

Horas totais

Periodos semanais

A.P.D 6%

P.D. 10%

 

MP0025

Elaboracións de panadería e bolería

347

10

21

35

 

MP0026

Procesos básicos de pastelería e repostería

240

8

15

24

 

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

80

3

5

8

 

MP0024

Materias primas e procesos en panadería e repostería

133

4

8

14

 

MP0031

Seguridade e hixiene

53

2

2

3

 

MP0033

Formación e orientación laboral

107

3

7

11

 

Total 1º curso

960

30

 

 

MP0028

Sobremesas en restauración

140

7

9

14

 

MP0027

Elaboración de confitería e outras especialidades

192

9

12

20

 

MP0029

Productos de obradoiro

175

8

11

18

 

MP0032

Presentación e venda de productos de panadería e pastelería

70

3

4

7

 

MP0034

Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

2

3

 

MP0035

Formación en Centros de Traballo

410

30

 

 

Total 2º curso

1.040

 

 

Ciclo Superior SHOT04 Dirección de cociña

 

Curso

Código

Módulos

Horas totais

Periodos semanais

A.P.D 6%

P.D. 10%

 

MP0496

Control e aprovisamento de materias primas

53

2

2

3

 

MP0179

Inglés

160

5

5

16

 

MP0506

Formación e orientación laboral

107

3

7

11

 

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixine alimentaria

80

3

5

8

 

MP0502

Gastronomía e nutrición

53

2

2

3

 

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

240

7

15

24

 

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

267

8

16

27

 

Total 1º curso

960

30

 

 

MP0498

Elaboracións de pastelería e repostería en cociña

210

9

13

21

 

MP0593

Xestión administrativa e comercial en restauración

70

3

4

7

 

MP0507

Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

2

3

 

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

53

3

2

3

 

MP0500

Xestión da producción en cociña

244

11

15

25

 

MP505

Proxecto de dirección de cociña

26

 

 

MP508

Formación en Centros de Traballo

384

 

Total 2º curso

1.040

30

 

 

Ciclo Superior SHOT05 Dirección de servizos de restauración

 

Curso

Código

Módulos

Horas totais

Periodos semanais

A.P.D 6%

P.D. 10%

 

MP0496

Control e aprovisamento de materias primas

53

2

2

3

 

MP0509

Procesos de servicio en bar-cafetería

240

7

11

24

 

MP0510

Procesos de servicio en restaurante

267

8

16

27

 

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixine alimentaria

80

3

5

8

 

MP0502

Gastronomía e nutrición

53

2

2

3

 

MP0179

Inglés

160

5

10

16

 

MP0514

Formación e orientación laboral

107

3

7

11

 

Total 1º curso

960

30

 

 

MP0180

Francés

157

7

10

16

 

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

70

3

4

7

 

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

53

3

2

3

 

MP0511

Sommelier

157

7

10

16

 

MP0512

Planificación e dirección de servicios e eventos en restauración

140

7

9

14

 

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

2

3

 

MP513

Proxecto de dirección de servizos de restauración

26

 

 

MP516

Formación en Centros de Traballo

384

 

Total 2º curso

1.040

30

 

 

Ciclo Superior SHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

Curso

Código

Módulos

Horas totais

Periodos semanais

A.P.D 6%

P.D. 10%

MP0171

Estructura do mercado turístico

133

4

8

14

MP0173

Marketing turístico

160

5

10

16

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

240

8

15

24

MP0176

Recepción e reservas

160

5

10

16

MP0179

Inglés

160

5

10

16

MP0182

Formación e orientación laboral

107

3

7

11

Total 1º curso

960

30

 

MP0172

Protocolo e relacións públicas

105

5

6

11

MP0175

Xestión do departamento de pisos

105

5

6

11

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

87

4

5

9

MP0178

Comercialización de eventos

123

6

8

13

MP0180

Francés

157

7

10

16

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

2

3

MP0181

Proxecto de xestión de aloxamentos turísticos

26

 

MP0184

Formación en Centros de Traballo

384

Total 2º curso

1.040

30

 

Ciclo Superior SHOT03 Guía, información e asistencia turísticas

Curso

Código

Módulos

Horas totais

Periodos semanais

A.P.D 6%

P.D. 10%

MP0171

Estructura do mercado turístico

133

4

8

14

MP0173

Marketing turístico

160

5

10

16

MP0338

Recursos turísticos

187

6

11

19

MP0383

Destinos turísticos

213

7

13

22

MP0179

Inglés

160

5

10

16

MP0398

Formación e orientación laboral

107

3

7

11

Total 1º ano

960

30

 

MP0172

Protocolo e relacións públicas

105

5

7

11

MP0385

Servizos de información turística

70

4

4

7

MP0386

Procesos de guía e asistencia turística

105

5

7

11

MP0387

Deseño de productos turísticos

140

6

9

14

MP0180

Francés

157

7

10

16

MP0390

Empresa e iniciativa emprendedora

53

3

2

3

MP0388

Proxecto de guía, información e asistencia turísticas

26

 

MP0391

Formación en Centros de Traballo

384

Total 2º ano

1.040

30

 

FP Dual Doble Titulación

Ciclo Superior SHOT04 Dirección de cociña +

Ciclo Superior SHOT05 Dirección de servizos de restauración

Curso

Código

Módulos

Horas totais

FCE

FEM

P.D. 10%

MP0496

Control e aprovisamento de materias primas

53

44

9

 

MP0509

Procesos de servicio en bar-cafetería

240

154

86

 

MP0510

Procesos de servicio en restaurante

267

176

91

 

MP0501

 Xestión da calidade, e da seguridade e hixine alimentaria

80

66

14

 

MP0179

Inglés

160

132

28

 

MP0514

Formación e orientación laboral

107

88

19

 

Total 1º ano

907

660

247

 

MP0180

Francés

157

132

25

 

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

240

154

86

 

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

267

176

91

 

MP0502

Gastronomía e nutición

53

44

9

 

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

70

44

26

 

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

53

44

9

 

MP0507

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

53

44

9

 

Total 2º ano

893

638

255

 

MP0498

Elaboracións de pastelería e repostería en cociña

210

180

30

 

MP0500

Xestión da producción en cociña

244

220

24

 

MP0511

Sommelier

157

100

57

 

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

140

100

40

 

MP505

MP513

Proxecto de dirección de cociña e servicios de restauración

26

 

 

 

Total 3º ano

751

600

151

 

Total proxecto Dual

3.371 h

 

FP Dual

Ciclo Superior SHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

Curso

Código

Módulos

Horas totais

FCE

FEM

P.D. 10%

MP0174

Dirección de aloxamento turístico

240

160

80

 

MP0173

Marketing turístico

160

112

48

 

MP0176

Recepción e reservas

160

112

48

 

MP0179

Inglés

160

160

0

 

MP0182

Formación e orientación laboral

107

75

32

 

Total 1º ano

827

619

208

 

MP0171

Estructura do mercado turístico

133

88

45

 

MP0172

Protocolo e relación públicas

105

74

31

 

MP0175

Xestión do departamento de pisos

105

74

31

 

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

87

60

27

 

MP0178

Comercialización de eventos

123

86

37

 

MP0180

Francés

157

157

0

 

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

53

37

16

 

MP0181

Proxecto de xestión de aloxamentos turísticos

26

 

 

 

Total 2º ano

763

570

193

 

Total proxecto dual

2000

 

Distribuir contido


by Dr. Radut