Programas Internacionais

Se desexa contactar co coordinador de Programas Internacionais pode facelo na seguinte dirección:

 programas.internacionales@cifpcarlosoroza.es


DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN MOBILIDADES ERASMUS CIFP CARLOS OROZA

1. Criterios selección Erasmus

2. Presentación alumnado

3. Modelo solicitude de mobilidades alumnado

Podedes atopar estes documentos adxuntos ao fondo.

 


O noso centro ten unha ampla experiencia no desenvolvementos de mobilidades de alumnado e profesorado ao estranxeiro, continuando na actualidade coas mobilidades Erasmus, dispoñendo da carta Erasmus.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS

ERASMUS POLICY STATEMENT

Información sobre estes programas nos seguintes enlaces:

ERASMUS

ERASMUS PARA MOZOS EMPRENDEDORES

Leonardo da Vinci

eTwinning

DOCUMENTACIÓN ERASMUS DO CIFP CARLOS OROZA

As accións realizadas polo centro desde o ano 1996 son as seguintes:

 •     Colaboración coa escola de hostalería de Ciney (Francia) na edición dunha guía do Camiño de Santiago
 •     Visita preparatoria de dous profesores á École Jean Drouant (París)
 •     Visita preparatoria dunha profesora á École d'Hôtellerie de Poitiers
 •     6 alumnos participaron no EUROPASS Formación cunha estadía en hoteis de Poitiers
 •     Estadía de dous profesores en Poitiers para titorizar alumnos
 •     Participación dun profesor nun programa Arion (Estrasburgo)
 •     Estadía formativa dunha profesora en Londres
 •     Participación dun profesor no programa VOTED (Gran Bretaña)
 •     Visita preparatoria dun profesor á École d'Hôtellerie Alexandre Dumas (Estrasburgo)
 •     Visita lingüística de 10 alumnos e 2 profesores á École d'Hôtellerie Alexandre Dumas (Estrasburgo)
 •     Visita preparatoria dun profesor á TECOMAH (Versailles)
 •     Visita lingüística de 10 alumnos e dous profesores a TECOMAH (Versailles)
 •     Acollida en dúas ocasións a alumnos e profesores de TECOMAH no CIFP Carlos Oroza
 •     Participación dun profesor no programa ACADEMIA
 •     Estadía formativa dunha profesora en Bruxelas (Bélxica)
 •     Participación no programa Jobshadow
 •     Curso de inglés dunha profesora na Universidade de Limerick (Irlanda)
 •     Visita preparatoria dunha profesora á Stewarton Academy (Escocia)
 •     Curso de francés dunha profesora en La Rochelle (Francia)
 •     Curso de francés dunha profesora en Vichy (Francia)
 •     Curso de francés dunha profesora en Nantes (Francia)
 •     Visita lingüística de dúas profesoras e 10 alumnos á Stewarton Academy (Escocia)
 •     Visita preparatoria dun profesor ao Hotel Trianon Palace (Versailles)
 •     Estadía formativa en diferentes cursos de 5 alumnos no Hotel Trianon Palace (Versailles)
 •     Visita preparatoria dunha profesora a Limerick (Irlanda)
 •     Visita preparatoria dunha profesora á Oficina de Turismo de España en Bruxelas (Bélxica)
 •     Visita preparatoria dun profesor a Madeira (Portugal)
 •     Formación en inglés especializado en hostalería de 4 profesoras na Universidade de Canterbury
 •     Estadía formativa dunha alumna na Oficina de Turismo de España en Bruxelas (Bélxica)
 •     Estadía formativa de dous alumnos no Fitzgerald's Woodlands House de Limerick (Irlanda)
 •     Estadía formativa de varios alumnos no Porto Bay Hotel & Resorts de Funchal (Madeira-Portugal).
 • Estadía formativa dun profesor en Domain de Saint Gery. Ano 2015 Enlace: http://erasmus2015.edublogs.org/
 • Estadía formativa dun profesor en Madeira, participando na Rota das Estrelas. Ano 2015 Enlace: http://www.rtp.pt/play/p1855/rotaestrelas2015