CIFP Carlos Oroza

Oferta formativa FP 2013-2014

Na web de Formación Profesional da Consellería de Educación está publicada a oferta formativa para o vindeiro curso: http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-formativa-fp-para-curso-2013-2014