Concurso Idea & Emprende 2015

O pasado 26 de xuño entregáronse no CIFP A Xunqueira os premios do concurso Idea & Emprende, do que o noso centro foi colaborador xunto co IES Luis Seoane.

O resultado deste concurso foi o seguinte:

  • 1º Premio: Proxecto HADIAH, desenvolvido por alumnos do IES Luis Seoane de Pontevedra, cunha dotación de 800 euros.
  • 2º Premio: Ostrería Duarte.0. da ex-alumna do CIFP Carlos Oroza, Amaya Duarte Álvarez, dotado con 400 euros.

Noraboa aos premiados e a tódolos participantes.

O agradecemento especial ás profesoras do departamento de FOL do CIFP Carlos Oroza, Teresa Barreiro e María Pereiro, pola súa adicación e colaboración no desenvolvemento deste concurso.

Acto de clausura: promoción 2013-2015

Peche do curso escolar coas promocións 2013-2015 do alumnado de todos os ciclos formativos da familia profesional de Hostalaría e Turismo, un acto que tivo como padriño de honra a Javier Olleros do Culler de pau, a única estrela Michelín da península de O Grove, e que traballa a prol dunha cociña atlántica que se nutre da man dos pequenos produtores que lle proveen cos ingredientes autóctonos.

Na súa intervención o grovense suliñou a importancia de saber destacar a materia prima que nos proporcionan os nosos mariñeiros, marisqueiras, xente do agro, e mesmo moitas pequenas empresas que procuran novas presentacións para productos da terra, innovando e sendo creativos, un dos alicerces que destacou como vital para imprimir un selo de identidade naquelo que facemos e presentamos aos  clientes, unha máxima para todos os integrantes do Grupo Nove.

Ler máis-artigo publicado no Blogoroza

CURSO 2015 - 2016 - OFERTA EDUCATIVA

O periodo de preinscrición para o alumnado novo e alumnado que desexe matricularse é do 17 de xuño ao 26 de xuño. Despois abriranse novos prazos unha vez saian as listaxes definitivas para formalizar a matrícula.

Acceso á páxina de FP para a consulta de dúbidas: Coñece a FP

Tamén podes achegarte ao centro e preguntar no departamento de Orientación e información profesional.

Como chegar ao CIFP Carlos Oroza 

Réxime

Código

Ciclo Formativo

Número de plazas

Ciclos formativos de grado medio e superior do réxime ordinario

CMHOT01

Cociña e gastronomía

44

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

22

CMHOT02

Servizos en restauración

30

CSHOT04

Dirección de cociña

22

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

22

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

30

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

30

FP dual

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15

Código

Módulos

Número horas

MP0178

Comercialización de eventos

123

MP0171

Estructura do mercado turístico

133

MP0182

Formación e orientación laboral

107

MP0179

Inglés

160

MP0172

Protocolo e relacións públicas

105

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

87