Skip to Content

Admisión para os ciclos formativos en modalidade DUAL

Convocatoria para o curso 2016-2017


Publicada no Diario Oficial de Galicia a orde de convocatoria pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades para o curso 2016-2017.

Acceda á Orde do 6 de xuño de 2016 

Requisitos das persoa solicitantes

  • Ter entre dezaoito e vinte e nove ou feitos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
  • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente.
  • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
  • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
  • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de xuño ata as 13:00 horas do día 28 de xuño de 2016.

Presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nestes proxectos experimentais de formación profesional dual poderán entregarse en calquera centro que teña oferta de formación profesional dual autorizada e irán dirixidas ao seu director ou á súa directora.

 Modelo de solicitude

Oferta de ensinanzas

 

Manuel María Fernández Teixeiro, un lugués comprometido

" Nunca che rindas, ti sempre podes"; " Renunciar ao idioma e ser mudo e morrer". Estas frases de Manuel María que tan ben o retratan, amosan unha imaxe do que él era, unha figura que  aos seus 20 anos xa traballaba na promoción da revista Xistral na que aparecian publicados algúns dos seus versos.

LIBRO COLECTIVO DE HOMENAXE   © CARTEL PROMOCIONAL: José Estévez López

Galiza
 
Galicia docemente
está ollando o mar:
¡ten vales e montanas
e terras para labrar!
 
Ten portos, mariñeiros,
cidades e labregos
¡cargados de traballo
cargados de trafegos!
 
Galiza é unha nai
velliña, soñadora:
¡na voz da gaita rise,
na voz da gaita chora!
 
Galiza é o que vemos:
a terra, o mar, o vento…
¡Pro hai outra Galiza
que vai no sentimento!
 
Galiza somos nós:
a xente e mais a fala
¡Si buscas a Galiza
en ti tes que atopala!

Convocatoria reunión grupal para os participantes admitidos no proceso de acreditación de competencias

 

Convócase a todos os candidatos admitidos no proceso de acreditación de competencias de:

 

XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

 COCIÑA E GASTRONOMÍA

 PANADERÍA, REPOSTARÍA E CONFEITARÍA

 

á REUNIÓN GRUPAL  que se celebrará no:

 

CIFP CARLOS OROZA  en PONTEVEDRA

 

O día 27 de Abril de 2016 ás 16:00 horas en primeira convocatoria e 16.30 h en segunda convocatoria.

 

Na mesma, realizarase unha sesión informativa como se prevé  no artigo 13, punto 2  da ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adqueridas a través da experiencia laboral na Comunidade Autónoma de Galicia en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais de distintas familias profesionais.

 

En Pontevedra, a 18 de Abril de 2016

 Asinado : Daniel Pulzoni Cupeiro

Xefe do departamento de acreditación de competencias

Distribuir contido


by Dr. Radut