Presentación do curso 2016-2017

PRESENTACIÓN DO CURSO 2016-2017

Infórmase a todo o alumnado matriculado no CIFP Carlos Oroza, tanto nos primeiros como nos segundos cursos, que a presentación do curso 2016-2017 realizarase o vindeiro xoves 15 de setembro nas seguintes horas.

 • Alumnado matriculado no primeiro curso de ciclos medios: 10 horas.
 • Alumnado matriculado no primeiro curso de ciclos superiores: 11 horas.
 • Alumnado matriculado no segundo curso de ciclos medios e superiores: 12 horas.
 • Alumnado matriculado no primeiro curso de FP Dual do Ciclo Superior de Dirección de Cociña: 16 horas

Calquera consulta adicional, contacten co teléfono do centro: 986 847 002

FP BÁSICA

Información sobre a oferta de FP Básica no noso centro:

O ciclo ofertado é o de CFPB Cociña e Restauración

Número de prazas ofertadas: 20

Prazos de presentación de solicitudes: desde o 1 ata o 10 de setembro ás 13 horas.

As solicitudes de admisión presentaranse no noso centro.

O 12 de setembro farase pública a listaxe de alumnado admitido e non admitido no ciclo formativo.

Normativa que regula estas ensinanzas:

 • Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150722/AnuncioG0164-150715-0001_gl.html

 

  • Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.html

 

  • Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das  ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140915/AnuncioG0164-110914-0003_gl.html

 

  • Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre o desenvolvemento dos ciclos de formación profesional básica no curso 2015-2016.

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6459

 

 

 

Proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2016/2017

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 8 de xullo ata ás 13:00 horas do martes 12 de xullo de 2016.

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.