LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDOS NO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

Nos arquivos que se xuntan aparecen as persoas incluídas nas listaxes definitivas de admitidos no proceso de acreditación de competencias no CIFP Carlos Oroza:

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

 

No seguinte enlace pode consultarse toda a información:

http://www.edu.xunta.es/fp/definitivas-admitidos-acreditacion-2018 

 

 

Para calquera aclaración ou dúbida, póñanse en contacto co xefe de departamento de Acreditación e Probas, Daniel Pulzoni, no teléfono do centro: 886 159 545  

OFERTA EDUCATIVA DO CIFP CARLOS OROZA PARA O CURSO 2017-18

Si queredes estudar connosco o vindeiro curso estade ATENTOS!!!

En breve vai comezar o proceso de admisión a Ciclos Formativos de Formación Profesional.

A presentación de solicitudes para cursar un ciclo de réxime ordinario será do 26 de xuño ao 4 de xullo, mentres na FPDual dará comezo nos primeiros días da vindeira semana.
 

A OFERTA formativa de ciclos en grao básico, medio e superior abarca: 

CFPG Básico Cociña e Restauración

CFPG Medio Cociña e Gastronomía

CFPG Medio Servizos de Restauración

CFPG Medio Panadería, Repostería e Confeitaría

CFPG Superior Dirección de Cociña

CFPG Superior  Dirección de Servizos en Restauración

CFPG Superior Guía, información e asistencia turística 

CFPG Superior Xestión de Aloxamentos Turísticos

FP Dual 

Neste novo curso 2017-18 imos impartir dous ciclos formativos de grao superior na modalidade de FP dual, o ciclo de Xestión de Aloxamentos Turísticos e un novo ciclo con dobre títulación en Dirección de Cociña e Servizos en Restauracion. Ámbolos dous en convenio co grupo Hotusa, o que posibilita realizar ou período de estancia na empresa en hoteis de prestixio a nivel internacional dá cadea Eurostars Hotels

DOBRE GRAO

Técnico Superior en Dirección de Cociña +Técnico Superior en Dirección de Servizos de Restauración

No CIFP Carlos Oroza tes a posibilidade de cursar a dobre titulación de Grao Superior de Dirección de Cociña e Dirección de Servizos de Restauración de xeito simultáneo mediante un itinerario modular obtendo ambas as duas titulacións en tan so tres cursos académicos na modalidade de Formación Profesional Dual alternando en cada un dos cursos períodos de 6 meses no centro educativo e 6 meses de prácticas remuneradas en hoteis da cadea Eurostars Hotels do grupo Hotusa. Recibirás unha bolsa de 500€ polo traballo realizado no período de estancia na empresa, o aloxamento, e a viaxe de ida e volta para cada período formativo.

 Estas duas titulacións permitiranche ser un profesional polivalente, coas actitudes e aptitudes craves tanto para xestionar unha cociña como unha sala. Ademáis, hoxe en día as empresas buscan cada vez máis profesionais polivalentes e coa dobre titulación as oportunidades de inserción laboral multiplícanse.

A dobre titulación é posible debido aos numerosos módulos comúns existentes entre as  duas titulacións de grao superior de xeito que se validan oficialmente, posibilitando así a realización de dous ciclos formativos de grao superior en tres cursos académicos.

Si necesitas máis información, preme neste enlace:

http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral

Ou chama ao teléfono do centro: 986 159 545-986 159 544

CONVOCATORIA REUNION GRUPAL ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

 

FASE DE ASESORAMENTO

 

CONVOCATORIA REUNIÓN GRUPAL

 

Convócase a todos os candidatos admitidos no proceso de acreditación de competencias de:

 

XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

COCIÑA E GASTRONOMÍA

 

á REUNIÓN GRUPAL  que se celebrará no:

 

CIFP CARLOS OROZA  en PONTEVEDRA

 

O día 19 de Abril  de 2017 ás 16:00 horas en primeira convocatoria e 16.30 h en segunda convocatoría.

 

Na mesma, realizarase unha sesión informativa como se prevé  no artigo 13 ,punto 2  da ORDE do 28 de decembro de 2016pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adqueridas a través da experiencia laboral,na Comunidade Autónoma de Galicia,en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais de  distintas familias profesionais.

 

En Pontevedra 06 de Abril de 2017

 

Asinado : Dº Daniel Pulzoni Cupeiro

 

Xefe do departamento de acreditación de competencias 

Distribuir contido