Este módulo desenvolve as funcións correspondentes de planificación de cámara en proxectos de cine, vídeo, televisión, multimedia, animación e novos medios, respecto ao proceso de producións audiovisuais e, en concreto, do subproceso de produción de proxectos de cine, vídeo, televisión e multimedia.