O presente módulo desenvolve as funcións correspondentes á realización dos ensaios e á coordinación dos axentes técnicos e humanos na representación do espectáculo en vivo, referidas ao proceso de espectáculos en vivo e, en concreto, aos subprocesos de artes escénicas, musicais e eventos