Matrícula curso 2019-20

MATRÍCULA ALUMNADO NOVO

CURSO 2019-20

Do 20 ao 30 de xuño ábrese o prazo para que o alumnado de novo ingreso formalice a súa matrícula para o vindeiro curso 2019-20. De non facelo nesas datas, perderán a praza asignada.

Os impresos e información para dita formalización seranlles facilitados, na secretaría do colexio en horario de

9:00 a 9:45 e de 13:15 a 14:00.

Tamén se pode descargar nos seguintes enlaces:

DOCUMENTACIÓN

ANEXO III