CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

O noso comedor

Información sobre o comedor

Ábrese o prazo para solicitar colaboración no comedor

Ábrese o prazo para solicitar ser colaborador/a no comedor escolar.

Os/as titores/as legais do noso alumnado poderán solicitar ser colaboradores/as no servicio de comedor.  Esta colaboración implica axudar no momento da comida do alumnado, 

Convócanse 5 prazas,  que seleccionaremos entre todas as solicitudes en base ao baremo aprobado polo Consello Escolar.

Que implica ser colaborador/a?

Ocupar un período aproximado de dúas horas no noso colexio, dende momento anterior ao horario de comida ata o remate do servicio de comedor. A colaboración implica unha compensación económica de 9,39 € por día efectivo.

Poden prestar este servicio os/as titores/as legais que non o prestaran no curso anterior un mínimo de 36 días

Para solicitalo podedes presentar na Secretaría do centro o modelo que se acompaña. Cubriredes os apartados en blanco (todos os méritos que poidades alegar)

O prazo está aberto ata o 10 de xullo, e en setembro continuará ata o día 30

Aberto o prazo para solicitar o servicio de comedor no curso 2020/21

Está aberto o prazo para solicitar praza no comedor escolar o próximo curso escolar 2020/21.

Deberedes presentar na Secretaría  o modelo que se adxunta, debidamente cuberto. 

Prazo 1º: ata o 10 de xullo (o día 29 de xuño non estará aberta a Secretaría)

Prazo 2º: Do 1 ao 8 de setembro

Impreso de solicitude (formato PDF)

Impreso de solicitude (formato DOC)

Solicitude de praza no comedor escolar para o curso 2020-21

Nestes momentos non saiu a convocatoria.

Distribuir contido