CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Calendario escolar 2016/17

A actividade lectiva comeza o día 13 de setembro e remata o día 23 de xuño

Enténdese como período lectivo durante a semana os días de luns a venres.

No primeiro trimestre non serán lectivos o 12 de outubro, o 31 de outubro, o 1 de novembro,  o 6 de decembro, o 8 de decembro e o 9 de decembro, sendo último día lectivo o 21 de decembro. 

Nº  total de días lectivos:  66

O segundo trimestre comeza o día 9 de xaneiro.  Non serán lectivos os días 27 de febreiro, 28 de febreiro, 1 de marzo.  O último día lectivo será o 7 de abril.

Nº total de días lectivos: 62

O terceiro trimestre comeza o 18 de abril.Non serán lectivos o 1 de maio, o 17 de maio. O último día lectivo será o 23 de xuño.

Nº total de días lectivos: 45.

As actividades extraescolares realizaranse entre os meses de outubro e maio, podendo excepcionalmente algunha delas prolongarse ao mes de xuño, dentro do peíodo lectivo.

Os servizos complementarios de comedor e transporte funcionarán na totalidade do período lectivo.