CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Naturézate

Marabilloso traballo feito polos nenos e nenas de 6º curso para o programa Naturézate dentro do Plan Proxecta. Este programa pretende a difusión e promoción dos espazos protexidos de Galicia e fomento da concienciación e actitudes do alumnado cara á conservación da natureza.