CONTACTOS CO CENTRO

CONSERXERÍA: 982870944

SECRETARÍA: 982870943

XEFATURA DE ESTUDOS: 982870943

DIRECCIÓN: 982870942 (9:35 a 10:30) 

COLEXIO PEQUENO: 982870941

CORREO ELECTRÓNICO: cep.lois.tobio@edu.xunta.gal