MARES E OCÉANOS: PULMÓNS E CORAZÓN DO PLANETA TERRA. NOS AOS PLÁSTICOS!

E imos comezar coa redución dos plásticos que todo o invade: os nosos ríos, praias, mares, océanos..millóns de peixes e de aves que morren por culpa desta praga, sendo nós, os humanos os únicos culpables. ESTAMOS PREPARADAS/OS??? EMPECEMOS POR PROPOÑER IDEAS, ENTRE TODAS E TODOS.