O MUNDO QUE TEMOS. O MUNDO QUE QUEREMOS

Neste novo curso escolar, o Proxecto Anual da Biblioteca Avelaiona Luíña xira en torno ao coidado da nosa nai: O PLANETA TERRA. ESTÁ ENFERMO!!!!!!!!!!!!!!! Entre todas e todos imos levar a cabo una serie de propostas e iniciativas para axudar, pouco a pouco a recobrar a súa saúde.