DOCUMENTOS PARA A MATRICULACIÓN DO ALUMNADO NOVO (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

A formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño. 

Os documentos que se entregarán cando se formalice a matrícula serán:

-  Formalizar a matrícula no impreso correspondente (recoller en conserxería ou descargar)

-  Fotocopia do D.N.I. do/a alumno/a ( se o tivese) e fotocopia do libro de familia.

-  Fotocopia libro de vacinas

-  4 fotografías tamaño carné (só para infantil de tres anos)

-  1 fotografía nos demais cursos

-  Certificado de empadroamento

-  Fotocopia cartilla da seguridade social

 - Cubrir o anexo: cuestionario lingua materna do seu fillo/a (recoller en conserxería ou descargar: só para infantil de 3 anos).

 

A dirección

AdxuntoTamaño
anexo I elección idioma 3 anos.pdf174.23 KB
FORMULARIO DE FORMALIZACIÓN.pdf232.64 KB