MAGOSTO, 2018

O venres, 16 de novembro celebramos o magosto. Despois de comer unhas saborosas castañas asadas realizamos xogos. Pero sen dúbida, o máis divertido foi o tisnado das caras coas cinzas. Tamén é de admirar as distintas manualidades que cada grupo realizou para meter as castañas. BO PROVEITO!

 

ANDAINA EDUCACIÓN VIARIA

O alumnado de 3º e 4º,  como cada curso teñen unha sesión quincenal de educación viaria. Son varias as actividades que Xoana, policía local de Boiro e encargada de impartir as sesións, programa curso tras curso.
Este ano tivo lugar a primeira andaina para practicar in situ as normas de circulación traballadas na aula.
Foron varios os colectivos que participaron: Policía Local, Protección Civil, AMPAS dos distintos centros do concello de Boiro...
Co remate da actividade e  ao final da andaina chegou o Pegasus da DGT e aterrou ante a atónita mirada de todos e todas os/as alí presentes. O alumnado de tres en tres foron subindo ao helicóptero.
- QUE PASADA!- así expresaba o alumnado a súa experiencia.
 MOITAS GRAZAS A TODOS OS COLECTIVOS E MOI ESPECIALMENTE A XOANA!! PARABÉNS!
 
 

SAMAÍN 2018: AS CABAZAS

Unha vez máis queremos dar as grazas ás familias pola colaboración na festa do Samaín: grazas polas vosas estupendas ideas na decoración das cabazas como pola vosa compañía no acendido e na degustación de sobremesas de Samaín.

Este ano o tema das cabazas era libre, aínda que moitas das familias centráronse no tema do Proxecto da Biblioteca Escolar: O UNIVERSO!

O ALUMNADO DE 1º COMEZA: O SISTEMA SOLAR

As nenas e nenos de 1º xa comezaron a publicar moitos traballos elaborados na aula e aportados polas familias, en torno ao Sistema Solar. A seguir así, pequenos/as exploradores/as!

 

BENVIDOS AO UNIVERSO

O UNIVERSO: TEMAS PARA CADA CURSO

PROXECTO ANUAL DA BIBLIOTECA 2018/2019

Este ano imos investigar, procurar información, realizar moitas tarefas, recompilar novas dos medios de comunicación, realizar presentacións, ......

ESTE ANO IMOS TER COMO CENTRO DE INTERÉS...O UNIVERSO

ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES/AS LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

De acordo coa RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calenda- rio para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 08/10/2018) aXUNTA ELECTORAL deste Centro transmítelles a seguinte información:

 1.- A partir de hoxe comeza a campaña electoral. Esta comprenderá dende o 14 ao 25 de novembro, ambos días inclusive. As dependencias e servizos do Centro estarán a disposición d@s candidat@s, previa petición ao presidente da Xunta Electoral, sempre que o seu uso non altere o normal funcionamento educativo do Colexio. O día 26 de novembro, véspera das votacións, non se poderá facer campaña electoral.

 2.- Poderán actuar como supervisores da votación @s nais/pais ou titores legais d@s alumn@s matriculados no Centro que sexan propostos pola ANPA ou, no seu defecto, que estean avalados cando menos pola firma de 10 electores.

3.- Recordamos que as votacións realizaranse neste centro o día 27 de novembro, de 10'00 a 13'30 horas e de 17:30 a 19:00 h. . A mesa electoral será constituída o mesmo día, en acto público, ás 9´45 horas.

4.- Na papeleta de votación cada elector fará constar un máximo de un nome d@s candidat@s presentad@s, debendo acreditar a súa personalidade a hora de votar, mediante exhibición do D.N.I. ou documento similar. O voto será directo, secreto e non delegable e non se admitirá o voto por correo.

5.- Teñen dereito ao voto o pai e a nai ou, se é o caso, o/a titor/a legal d@s alumn@s.

6.- Candidaturas presentadas: 

  • Eva Mª Riveiro Gómez
  • Mª Luisa Segade Tarrío
  • Dolores Silva Trasbach
  • Mª De Los Ángeles Yáñez Lorenzo

7.- Finalizada a votación procederase ao escrutinio dos votos, que será público, e unha vez realizado, levantarase acta para ao seu envío a Xunta Electoral do Centro.

8.- A Xunta Electoral do Centro resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.

Cespón, 14 de novembro de 2018

O PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL

                                               José Pablo Lloves Requejo.                                                     

 

                                   

ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES/AS LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR: CONVOCATORIA

De acordo coa RESOLUCIÓNdo25desetembrode2018,conxuntada Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da DirecciónXeraldeEducación,FormaciónProfesionale InnovaciónEducativa,polaqueseestableceocalenda- rio para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, aXUNTA ELECTORAL deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

1.  Toca renovar dous membros, do sector de nais/pais.

2.- Son electores todos os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais do alumnado matriculado no Centro e incluídos no Censo correspondente que a partir do día 30 do corrente, estará exposto no taboleiro de anuncios do centro. As reclamacións ao referido Censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 14'00 horas do día 6 de novembro.

3.- Son elixibles os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais, que formulen a súa candidatura oficial segundo o modelo que se facilitará na Secretaría do Colexio ou que se pode descargar no ficheiro que se achega. As candidaturas poderán ser presentadas dende o día 31 de outubro ata as 14'00 horas do día 9 de novembro.

4.- O sorteo dos membros da mesa electoral realizarase en acto público, entre os pais que non se presenten como candidatos, o día 13 de novembro, ás 13'00 horas. Dita mesa electoral estará composta polo Director do Centro, que actuará como Presidente, e catro pais/nais ou titores legais, actuando de secretario o/a de menor idade.

5.- A campaña electoral comprenderá dende o 14 ao 25 de novembro, ambos días inclusive. As dependencias e servizos do Centro estarán a disposición d@s candidat@s, previa petición ao presidente da Xunta Electoral, sempre que o seu uso non altere o normal funcionamento educativo do Colexio. O día 26 de novembro, véspera das votacións, non se poderá facer campaña electoral.

6.- Poderán actuar como supervisores da votación @s nais/pais ou titores legais d@s alumn@s matriculados no Centro que sexan propostos pola ANPA ou, no seu defecto, que estean avalados cando menos pola firma de 10 electores.

7.- As votacións realizaranse neste centro o día 27 de novembro, de 10'00 a 13'30 horas e de 17:30 a 19:00 h. . A mesa electoral será constituída o mesmo día, en acto público, ás 9´50 horas.

8.- Na papeleta de votación cada elector fará constar un máximo de un nome d@s candidat@s presentad@s, debendo acreditar a súa personalidade a hora de votar, mediante exhibición do D.N.I. ou documento similar. O voto será directo, secreto e non delegable e non se admitirá o voto por correo.

9.- Teñen dereito ao voto o pai e a nai ou, se é o caso, o/a titor/a legal d@s alumn@s.

10.- Finalizada a votación procederase ao escrutinio dos votos, que será público, e unha vez realizado, levantarase acta para ao seu envío a Xunta Electoral do Centro.

11.- A Xunta Electoral do Centro resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.

 

Cespón, 30 de outubro de 2018

O PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL,

                                                                                  

                                                                                    José Pablo Lloves Requejo.

ANDAINA SOLIDARIA DO 26 DE OUTUBRO

Estimadas familias: 

Dende o Claustro e o Consello Escolar do Ceip Cespón queremos felicitar e dar as grazas á comunidade educativa pola boa acollida e alta participación na andaina solidaria que fixemos o pasado venres contra a leucemia infantil.

Así mesmo informamos que, cos vosos donativos, recollemos 419,30 Euros, que se farán chegar á ONG "unoentrecienmil.org" a través do Ceip Santa María do Castro.

Deixámosvos algunhas fotos da actividade.

 

Unha vez máis, grazas infinitas pola vosa colaboración.

A dirección

Distribuir contido