Skip to Content

BECAS DE ACNEAE

O prazo para entregar o impreso de solicitude por secretaría remata o 30 de setembro.

Piscina

COMUNICADO ANPA MORAIMA

ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR PISCINA

Mañá, xoves 16 de setembro abre a reserva de praza no MQA.

Podedes ir reservando praza.

Para darvos de alta como socios da ANPA (imprescindible para o desconto da actividade) será nuns días, en canto saibamos o resto de actividades.                              

Curso 2021-22

HORARIO ORIENTACIÓN

ATENCIÓN A FAMILIAS

-Os luns e mércores, de 9.00 a 9.50 horas.

Segundo o Protocolo Covid, ás reunións presenciais poderá asistir un proxenitor.

*Prégase chamar ao teléfono (986 29 80 58) do colexio para concertar cita

Circular 2- curso 21/22

INFORMACIÓNS INICIO DE CURSO 2

1.- Horario e porta de entrada

- As entradas seguirán tendo un horario escalonado e as dúas portas de acceso para os grupos A e B.

HORARIO DE ENTRADA

Rúa Castelao - Grupos A

- Ás 8.50 horas entrará o alumnado de 5º A e 6ºA

- Ás 8.55 horas entrará o alumnado de 3º A e 4ºA

- Ás 9.00 horas entrará o alumnado de 1º A e 2ºA

Rúa Porriño - Grupos B

- Ás 8.50 horas entrará o alumnado de 5º B e 6ºB

- Ás 8.55 horas entrará o alumnado de 3º B e 4 B

- Ás 9.00 horas entrará o alumnado de 1º B e 2º B

*Importante: Será fundamental a puntualidade. Non se debe chegar demasiado cedo nin retrasarse. En canto o alumno entre ou saia os acompañantes deben abandoar os arredores do recinto escolar para evitar a formación de grupos de persoas.

 

HORARIO DE SAÍDA

Rúa Castelao - Grupos A

- Ás 13.50 horas sairá o alumnado de 5º A e 6ºA

- Ás 13.55 horas sairá o alumnado de 3º A e 4ºA

- Ás 14.00 horas sairá o alumnado de 1º A e 2ºA

Rúa Porriño - Grupos B

- Ás 13.50 horas sairá o alumnado de 5º B e 6ºB

- Ás 13.55 horas sairá o alumnado de 3º B e 4 B

- Ás 14.00 horas sairá o alumnado de 1º B e 2º B

 

2.-Atención alumnado de 1º

- O primeiro día un acompañante do alumnado do primeiro curso de primaria poderá acceder ao patio do recinto escolar co seu fillo ou filla ata as filas.

- O horario de entrada, o xoves día 9, será ás 10.00 h.

3.- Reunións inicio de curso

- As reunións de principio de curso serán telemáticas.

- As titoras e titores poránse en contacto con todas as familias para comunicarlles a data e hora da mesma.

4.- Material do primeiro día de clase

-Todo o alumnado traerá un estoxo cun lapis, goma, afialapis e caderno.

- Non esquecer que deben traer tamén un estoxo ou similar onde gardar a súa máscara de resposto.

Circular 1- curso 21-22

INFORMACIÓNS INICIO DE CURSO 1

1.- Horario

-Centro: O recinto escolar abre as súas portas ás 8.50 h e pecha ás 14.05 h.

-Lectivo: De 9.00 ás 14.00 h.

-Aula Matinal: De 8.00 ás 9.00 h (a partir do mes de outubro).  

-Secretaría:

  • Telefonicamente: 9.00 h a 14.00 h.
  • Presencial: 9.30 h–11.00 h /  12.30- 13.30 h.

-Atención a familias: seguindo as instrucións do Protocolo Covid -19 para o curso 21-22, a atención as familias seguirá sendo telemática.

-Atención do equipo directivo: para ser atendidos é preciso solicitar cita previa.

-Actividades extraescolares: pendentes da información que nos traslade a ANPA MORAIMA.

2.- Calendario escolar (Orde do 19 de maio de 2021. DOG 4-06-21)

-Actividades lectivas en primaria: do 9 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022.

-Períodos non lectivos:

11 de outubro, 1 de novembro, 6 e 8 de decembro; do 22 de decembro  ata 10 de xaneiro – ambos inclusive (vacacións de Nadal); 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo do 2022 (Entroido); do 11 ao 18 de abril de 2022 – ambos inclusive (Semana Santa), 1 de maio.

O Consello Escolar en coordinación cos centros do contorno acordará solicitar un día non lectivo que establece a citada Orde.

3.- Comedor

-Polo ben de todos é preciso respectar as normas aprobadas no regulamento (horarios, recollida alumnado, asistencia, disciplina e comportamento,…).

-Horario comedor:  dende as 13.50 h ata as 15.50 h.

-Dous turnos:

  • 1º TURNO: 6º, 5º e 4º
  • 2º TURNO: 1º, 2º e 3º

-Horas de recollida do alumnado de comedor:

  • Ás 15.00 h.
  • Dende as 15.30 h. ata as 15.45h.

-O alumnado autorizado poderá saír só, no horario indicado polas familias.

-Lugar de recollida tras o servizo de comedor:

Recollida do alumnado usuario do servizo de comedor será soamente pola rúa Porriño.

4.- Transporte escolar

-Este curso continuamos coa dobraxe para dar cobertura á demanda das familias do centro e da eei cristo da victoria. Pregamos puntualidade nas paradas.

-O transporte mantén os seus horarios e rutas.

*Importante: lembrade que o alumnado de 1º e 2º e os seus irmáns, recollidos na parada de  Teixugueiras virán na segunda viaxe.

5.- Datos persoais

-Polo ben do alumnado, insistimos unha vez máis que calquera cambio nos datos familiares ou persoais deben ser comunicados ao centro para mantelos actualizados.

Entrega libros de texto

Comezamos coa entrega dos libros de préstamo asignados ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º. Para unha mellor organización e para evitar, na medida do posible, as aglomeracións no centro educativo envíamoslles a continuación o horario para a recollida dos libros de texto de:

As familias de 3º e 4º poderán recoller os seus libros o martes, 7 de setembro, co seguinte horario e lugar de recollida. A recollida a deberá facer soamente unha persoa (pai, nai ou persoa autorizada). Enlace ao documento de autorización

 

CURSO

 

HORA

ENTRADA AO CENTRO

LUGAR DE RECOLLIDA

3º A

12.00 h a 13.00 h

Rúa Castelao

Aula 3ºA

3º B

12.00 h a 13.00 h

Rúa  Porriño

Aula 3ºB

4º A

13.00 h a 14.00 h

Rúa Castelao

Aula 4ºA

4º B

13.00 h a 14.00 h

Rúa Porriño

Aula 4ºB

As familias de 5º e 6º poderán recoller os seus libros o mércores, 8 de setembro, co seguinte horario e lugar de recollida. A recollida a deberá facer soamente unha persoa (pai, nai ou persoa autorizada). Enlace ao documento de autorización

 

 

CURSO

 

HORA

ENTRADA AO CENTRO

LUGAR DE RECOLLIDA

5º A

12.00 h a 13.00 h

Rúa Castelao

Salón de Actos

5º B

12.00 h a 13.00 h

Rúa  Porriño

Aula 5ºB

6º A

13.00 h a 14.00 h

Rúa Castelao

Aula 6ºA

6º B

13.00 h a 14.00 h

Rúa Porriño

Biblioteca

*O profesorado titor do alumnado de 3º e 5º de primaria contactará coas familias para comunicarlle o grupo asignado ao seu fillo/filla.

Inicio novo curso

Estimadas familias:

O vindeiro 9 de setembro comezaremos outro curso escolar marcado pola pandemia da Covid-19. Esto quere dicir que, unha vez máis, o equipo do profesorado do CEP Celso Emilio Ferreiro está a preparar a volta ás aulas tentando que sexa o máis segura posible.

Seguindo as recomendacións do Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, informamos de que as entradas e saídas do alumnado faranse de xeito escalonado.

O vindeiro martes serán publicados na web os horario oficiais, xunto cunha circular informativa de inicio de curso.

Pregamos a máxima comprensión e colaboración para unha boa organización neste momento que nos toca xestionar e recordamos que as canles informativas oficiais coa comunidade educativa son a páxina web oficial do colexio e os avisos a través do AbalarMóbil.

Moitas grazas pola vosa colaboración e un saúdo.

O equipo do profesorado do CEP Celso Emilio Ferreiro.

 

A NOSA BOUZA Nº22

Xa está dispoñible a nosa revista do centro 2021. Pinchade nela para poder ver o seu contido.

A desfrutar e bo verán!!!