Titorías 2017-2018

2018-2019: TITORÍAS

TITORÍAS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 2018 - 2019

INFANTIL 3-4 Margarita Ouzande Corral
 5 Mª Mar Candal Couto
PRIMARIA  Carolina Mourelos Vidal
 Manuela Fontaíña González
 Mª Concepción Argiz Vila
 Mª Dolores Ageitos Paz
 Mª Carmen Rico Mouruño
 Mª Beatriz Martínez Outeiral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDADES CON OU SEN TITORÍA

 Educación Física Infantil / Primaria  María Elena Troitiño Rozados
 Educación Musical Infantil / Primaria
 José Ignacio Castro Tubío
 Lingua Inglesa Infantil / Primaria
 Mª Beatriz Martínez Outeiral
 Lingua Inglesa Primaria  Mª Belén Arnejo Rey
 Relixión Católica Infantil / Primaria  María Antonieta Horta Abuín
 Pedagoxía Terapeútica Infantil / Primaria
 María Teresa Giao Gómez
 Audición e Linguaxe  Infantil / Primaria
Alba Ben Valle
 Departamento Orientación  Infantil / Primaria
 Sonia Pérez Lado
Distribuir contido