Complementarias

complementarias

CONMEMORACIÓNS 

Durante o curso escolar celébranse, como mínimo, as conmemoracións previstas na ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

            O centro, organizará diversas actividades grupais, tendentes a salienta-la importancia destas conmemoracións: 

 -  20 de novembro de 2017: Día Universal da Infancia.

– 25 de novembro de 2017: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

– Do 1 ao 11 de decembro de 2017: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.

– 3 de decembro de 2017: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.

– 10 de decembro de 2017: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

– 30 de xaneiro de 2018: Día Escolar da non Violencia e da Paz.

– 8 de marzo de 2018: Día Internacional da Muller.

– 15 de marzo de 2018: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.

– Do 5 ao 9 de marzo de 2018: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.

– 7 de abril de 2018: Día Mundial da Saúde.

– Entre o 23 e o 27 de abril de 2018: Semana do libro.

– 9 de maio de 2018: Día de Europa.

– Do 14 ao 18 de maio de 2018: Semana das Letras Galegas.

– 5 de xuño de 2018: Día Mundial do Ambiente

 

NO ARQUIVO ADXUNTO PÓDESE CONSULTAR A ORDE QUE ESTABLECE O CALENDARIO ESCOLAR 2017/18

Distribuir contido