Organigrama, Consello escolar, Profesorado

Consello escolar

NOME SECTOR REPRESENTADO
Pérez Carral, Santiago Director
Santomé Fernández, Berta Xefa de estudios
Canda Baloira, Mª Celia Secretaria

García Seijas, Mª Pilar

 Estévez Montoto, Nelly

Profesorado

Profesorado

 

Cangado Muíño, José Manuel Profesorado
García Méndez, Rosa Mª Profesorado
Rodríguez García, María Profesorado
San Vicente Gómez, Nelson Pais/Nais
López Sotelo, Estefanía Pais/Nais
Cortizo Seijas, Fátima Pais/Nais
Grove, Geraldine Pais/Nais
Fernández Santomé, Carmen Pais/Nais
Barral Vázquez, Marcial Persoal de Administración e servicios

Reboredo Rozas , Cesáreo

Concello
   
 

 

 

 

 

Profesorado

 

Areán Vázquez, Shaila

López Mejuto, Mariela

Rincón Aquino, Indiana Yisel

 

Titora de Ed Infantil de 3 anos.

Mestra de apoio

Mestra de apoio  (substituta de Mariela)

Negro Taboada, Berta

Titora de Ed Infantil de 4 anos.

García Seijas, Mª Pilar

Titora de Ed Infantil de 5 anos.

Canda Castro, David

Titora de 1º curso de Ed Primaria.

Abeledo Méijome, Sabina

Titora de  2º curso de Ed Primaria.

García Méndez, Rosa Mª

Titora de 3º curso de Ed Primaria.

Estévez Montoto, Nelly

Titora de 4º curso de Ed Primaria.

Santomé González, Isabel

Titora de 5º curso de Ed Primaria.

Cangado Muíño, José Manuel

Titor de 6º curso de Ed Primaria (comparte titoría).

Profesor especialista en Ed Física.

 

Pérez Carral, Santiago

Profesor de 6º curso de Ed Primaria (comparte titoría).

Director do centro.

 

Santomé Fernández, Berta

Profesora especialista en Música.

Xefa de Estudos.

Canda Baloira, Celia

Profesora de Relixión.

Secretaria

Soto Presas, Aura Isabel

Profesora especialista en Inglés.

García Nogueira, Elisa

Profesora especialista en PT.

   

Vale López, Abel

Profesor especialista en AL.

Rodríguez García, María

Xefa do Departamento de Orientación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido