Skip to Content

INFORMACIÓN PRINCIPIO DE CURSO - 2ª ENTREGA

Benqueridas familias:

Recordamos que o venres día 11 de setembro comezará o curso só o alumnado 3 e 4 anos de E.I. e 1º, 2º e 3º de E.P e o luns 14 de setembro comezarán soamente 4º, 5º e 6º de E.P e 5 anos de E.I.

Temos que ser moi rigurosas coa puntualidade e o protocolo establecido pola COVID 19, polo que só un/unha proxenitor/a poderá acompañar ás súas crianzas ata a entrada (portón e porta pequena) e ás 9:02 o centro pechará as súas portas.

 

Haberá tres portas de entrada diferentes para os distintos cursos onde o profesorado de garda irá recollendo ao alumnado. Pola porta pequena entrará E.I e 1º de E.P., pola parte esquerda do portón entrará o alumnado dos cursos 2º, 3º e 4º e pola parte dereita 5º e 6º tal e como se indica no seguinte gráfico.

Recordade que ningunha familia poderá

entrar no recinto escolar, serán as mestras

de garda as que recollerán e entregarán ao

alumnado (incluído E.I.)

 

O primeiro día de curso o alumnado levará para casa fotocopiado un modelo de “declaración responsable do compromiso de facer a autoavaliación do COVID”, autorización para saídas do centro dentro do Concello e a autorización para recoller ao alumnado no colexio e no transporte que deberán devolver ao centro cubertas e asinadas (na maior brevidade posible) para arquivalas.

 

Igualmente levarán unha copia do anexo 1 (Enquisa de autoavaliación clínica)  do protocolo de adaptación dos centros ao contexto da COVID 19 (quedará na casa para vós), que servirá de guía para poder identificar síntomas clínicos compatible coa COVID 19.

 IMPORTANTE!!! SE PRESENTAN CALQUERA

DESTES SÍNTOMAS (CON UN DELES

CHEGA)DEBEREDES DEIXALOS NA CASA E

CHAMAR AO VOSO CENTRO DE SAÚDE.

 

Recordade non esquecer a máscara na casa e

traer unha de reposto, así como  traer a

botella de auga reutilizable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PRINCIPIO DE CURSO

Benqueridas familias:

O ano académico está próximo a comezar e gustaríanos explicarvos como vai  ser o comezo deste atípico curso.

O primeiro e máis importante é o cambio de datas de comezo de curso  por mor da folga de educación convocada polos sindicatos para o día 10 de setembro. Tal e como indican as instrucións da Consellería será de maneira escalonada polo que :

- O venres 11 de setembro comezará 4º, 5º de E.I e 1º, 2º e 3º de E.P en horario habitual de 9:00 a 14:00h a excepción de 4º de E.I que comezará co período de adaptación durante 10 días do mes de setembro (a titora poñerase en contacto coas familias)

- O luns 14 de setembro comezará 6º de E.I. e 4º, 5º e 6º de E.P. en horario habitual de 9:00 a 14:00h.

- O martes 15 de setembro comezaremos todo o centro co horario habitual.

Non haberá cambios en relación ao curso pasado no transporte escolar.

O horario de entrada é a partir das 8:45 h ata ás 9:00h. Rogamos máxima puntualidade xa que este curso debemos ser rigurosas á hora de aplicar o protocolo COVID. Ás 9:02 pecharase  o centro e unicamente poderán acceder a el con falta xustificada, previa chamada telefónica onde se acordará o horario e recollida do alumn@ por unha persoa asignada polo centro.

Unha vez chegades ao centro haberá 3 entradas diferenciadas por cursos (dúas polo portalón e unha pola porta pequena), estarán todas sinalizadas. Pola porta pequena entrarán E.I. e 1º de primaria,

pola parte esquerda do portalón 2º, 3º e 4º de primaria e pola parte dereita do portalón 5º e 6º de primaria. Xa dentro do centro serán dirixidos polo profesorado ás súas diferentes filas no patio cuberto onde se lles tomará a temperatura. As filas están marcadas coas distancias de seguridade marcadas polo protocolo.

O alumnado traerá o primeiro día de clase a mochila e unha botella de auga reutilizable, tamén unha máscaras posta e outra de reposto na mochila nunha caixiña , bolsa, estoxo... As máscaras poden ser cirúrxicas ou lavable con filtro (homologado). Haberá xel hixienizante en todas as estancias do centro e garantimos a súa utilización como mínimo 5 veces durante a mañá. Ao igual que desinfectante para as mesas , cadeiras, material utilizado e cando se vai ao baño.

Os grupos de convivencia serán estables en E.P. e rigurosamente estables ou burbulla en E.I.. A diferenza é que en infantil só entrarán 3 mestras (as dúas titoras e unha mestra de apoio) e  en E.P. as mestras titoras e todas as especialistas que impartirán a docencia na aula ordinaria.

A media de alumnado por aula  é de 16 nen@s, a aula máis numerosa é a de 5º de E.P con 21 na que faremos un desdobre onde quedarán 11 e 10 respectivamente.

O alumnado terá un casilleiro individual e tamén unha caixa individual con tapa onde estarán os seus enseres persoais. Tamén terán outra caixa individual para o mantel e o vaso das parvas.

 

Enviaremos as familias o modelo de declaración responsable que deberán cubrir e envialo de novo ao centro asinado. Nesta declaración responsable a persoa asinante realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario en diferentes supostos.

A enquisa é a seguinte:

 

Seguirá habendo comedor escolar tanto no xantar como no almorzo pero se suspenden as actividades extraescolares ata novo aviso e a actividade de piscina.

As parvas seguirán realizándose como sempre nas aulas e antes de saír ao recreo.

Cada sesión de recreo estará dividida en dúas quendas:

 

 

- 1ª quenda de 11:35 a 11:55h para o alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º

- 2ª quenda de 12:00 a 12:20h para o alumnado de 5º e 6º de E.P

Educación infantil será unha soa quenda de 11:35 a 12:00h, poderán dividirse en dous  espazos xa que só son dúas aulas e 27 alumn@s, a coordinación e planificación será das dúas titoras

 

En E.P. cada grupo irá a un espazo diferente e irá rotando ao longo da semana.

 

Os baños estarán divididos por alas e cursos da seguinte maneira:

- 1º Andar: - 1º e 2º baño ala de esquerda

                     - 3º e 4º baño da dereita

   

Horario: 1º e 3º van as primeiras medias horas

                2º e 4º van as segundas medias horas

 

 

- 2º Andar: - 5ºA e 5ºB baño ala de esquerda

                  - 6ºA e 6ºB baño da dereita

      Horario:  5ºA e 6ºA van as primeiras medias horas

                    5ºB e 6ºB van as segundas medias horas

 

Para calquera dúbida chamade aos teléfonos do colexio ou enviade

un correo electrónico : 881938193///881938194///881938196

 

ceip.xoan.filgueira@edu.xunta.es

 

 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020/21

Estimadas familias,

este ano ante a situción sanitaria ocasionada pola COVID o servizo de comedor (almorzo e xantar) será únicamente de uso para @s COMENSAIS FIXOS de xeito que se poida facer un uso seguro do/s espazos habilitados para o servizo.

Adxunto tedes a información e o FORMULARIO de inscrición que debedes cubrir e enviar por correo electrónico á empresa Serunión ao correo electrónico galicia@serunion.elior.com ou ao fax 986454013.

Podedes pasar polo centro a recoller o formulario de inscrición solicitando cita previa.

É importante que dito formulario sexa enviado antes do día 4 de setembro 2020.

CURSO ESCOLAR 2020/21

Benqueridas familias

 

informámosvos de que debido á convocatoria de folga para o día 10 de setembro e, ante a posibilidade de non ter capacidade no centro para dar resposta ao Protocolo COVID planificado para garantir as medidas hixiénico-sanitarias, DECIDIMOS MODIFICAR O INICIO DO CURSO ESCOLAR NO NOSO CENTRO, QUEDANDO DO SEGUINTE XEITO:

-VENRES DÍA 11, incorporaríase o alumnado de 4º de EI, 5º de EI, 1º de EP, 2º de EP e 3º de EP, no horario habitual do centro (agás o alumnado en período de adaptación)

-LUNS DÍA 14, incorporaríase o alumnado de 6º de EI e 4º, 5º e 6º de EP, no horario habitual do centro.

 

A partir do MARTES DÍA 15 incorporarase a totalidade do alumnado.

 

 

DESEXANDO VERVOS!!!!!!!!!

 

FELIZ DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2020

Benqueridas familias e amig@s do cole

o CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira deséxavos un feliz día das Letras Galegas!!!

Premede no seguinte enlace para poder ver o vídeo que fixemos para celebrar este día tan especial para toda a comunidade educativa.

 

Letras Galegas 2020

REPROGRAMACIÓNS 3ª AVALIACIÓN

Benqueridas familias, 

 

informámosvos que podedes consultar as reprogramacións feitas polo equipo docente do centro, por mor da situación excepcional que estamos vivindo, no apartado XEFATURA DE ESTUDOS---Documentos oficiais, da columna da esquerda.

 

Un saúdo

A dirección

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

Comunicamos novo prazo para o proceso de admisión de alumnado.

 

Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma.

Comezará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

 

Horario do centro de 9:00 a 14:00h., de luns a venres

 

**Se tedes dificultades para acudir ao centro neste horario podedes chamarnos aos teléfonos do centro para concretar unha cita.

Dirección: 881938193

Secretaría: 881938194

Xefatura de estudos: 881938196

INFORMACIÓN SOBRE O SERVIZO DE VIDEOCONFERENCIAS

Benqueridas familias,

tal e como informamos nos Tokapp previos e nas notas informativas das titorías, imos comezar a utililzar videoconferencias a partir da próxima semana.

Deixámosvos en documento adxunto as instrucións de uso deste servizo que xa vos enviaron as titor@s aos vosos correos electrónicos.

 

Igualmente, deixámosvos o enlace ao vídeo explicativo da Consellería.

Preme aquí para ver o vídeo.

 

E, xa sabedes, moita paciencia para estes primeiros contactos porque seguro que imos ter pequenas complicacións ata que nos familiaricemos con este sistema.

NOTA INFORMATIVA

Comunicámosvos a continuación  a información enviada polo Tokapp esta mañán.

 

Benqueridas familias,

como xa comentamos no tokapp anterior, grazas ás vosas propostas, a partir da próxima semana realizaremos as seguintes modificacións en relación ás "tarefas escolares": haberá un envío único de material e comezaremos unha nova forma de contacto  a través de "videoconferencias".

Todos os venres (a partir de mañá), recibiredes ao longo da mañá o envío de todo o material a traballar para que o podades planificar adaptándoo á vosa realidade persoal. Serán tarefas planificadas para unha semana enteira de luns a venres, o prazo de entrega se realizará durante a fin de semana, sempre con FLEXIBILIDADE, como xa comentamos en varias ocasións. O importante é a comunicación c@s titor@s, ninguén mellor ca el@s para comentar, aclarar e solventar calquera situación ou dúbida en particular, a través dos medios de comunicación que se están a utilizar.

Todos os MARTES (a partir da semana próxima) planificaremos videoconferencias "en pequenos grupos" co obxectivo de retomar un contacto máis directo e que  o alumnado poda interactuar c@s seus compañer@s. O venres recibiredes o horario destas videoconferencias no correo eléctronico. Os XOVES dedicaranse a reunións individualizadas para solventar dúbidas, ou outro tipo de xuntanzas pero sempre concertadas con anterioridade.

@s vos@s titor@s daranvos todas as explicacións de maneira pormenorizada. Tamén flexibilizaremos horarios para as videoconferencias dependendo de situacións particulares. Non vos preocupedes. O importante é que ante calquera dúbida preguntedes a través do correo electrónico ou chamando aos teléfonos do colexio.

Moito ánimo e moitas grazas.

ENQUISA DA FEDERACIÓN DE ANPAS DE FERROLTERRA

Benqueridas familias

a Federación de ANPAS de Ferrolterra no seu perfil de Facebook, publicou un formulario en relación ao desenvolvemento das clases durante este tempo de confinamento.

Aí vos deixamos o enlace por se queredes cubrilo, é unha boa maneira de reflexionar e buscar solucións entre todas as persoas que formamos parte da COMUNIDADE EDUCATIVA (familias, profesorado, alumnado ...)

Igualmente, como vos vimos informando durante todo este proceso, podedes poñervos en contacto coas titor@s d@s vos@s fill@s para facer calquera tipo de suxestión  ou dúbida que vos xurda,a través dos correos electrónicos das aulas.  Lembrámosvos tamén que o Equipo directivo estamos dispoñibles nos teléfonos do centro educativo de 10:00 a 13:00.

Moito ánimo ás diferentes COMUNIDADES EDUCATIVAS!!!!

 

Pincha aquí para acceder ao formulario

 

Distribuir contido


by Dr. Radut