Skip to Content

AXUDAS PARA OS LIBROS DE TEXTO

Segundo a Orde de 6 de maio de 2021, (DOG n. 93,  do 20 de maio de 2021), todo o alumnado de Educación Primaria poderá presentar a solicitude para a adquisición dos libros de texto e material escolar.
 
            Prazo de presentación das solicitudes será do 21 de maio ata o 22 de xuño (este incluído).
 
            A instancia estará dispoñible no portal educativo, no enderezo: http://www.edu.xunta.gal, na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.,xunta.gal , nas xefaturas territoriais da Consellería de Educación e na Secretaría do Centro.
 
            Os datos para o baremo a ter en conta serán os da Declaración da Renda do 2019, e haberá que adxuntar  orixinal e copia do libro de familia e se a situación familiar é distinta á reflectida no libro, terá que presentar tamén: Sentenza xudicial de divorcio, certificado de convivencia ou informe de servizos sociais que acredite a situación familiar.
 
            No Art. 9, apartado 3 da citada Orde, di: “AS SOLICITUDES presentaranse preferiblemente POR VÍA ELECTRONICA no formulario normalizado (Anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.
 
            O alumnado de 6º de Educación Primaria terá que presentar a solicitude no IES que estea admitido. Se aínda non está admitido deberá presentala no Centro en que estivese matriculado no curso 2020/2021.
 
            Mais información no teléfono 886 15 12 72 ou na Secretaría do Centro.page | by Dr. Radut