Skip to Content

Instrucións para a solicitude de comedor correspondente ao curso 2021-2022

Prezadas familias:

Segundo a Instrución 2/2021, do 1 de xuño sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2021-22.
NON TERÁN QUE PRESENTAR SOLICITUDE DE COMEDOR:
-    O alumnado que fixo uso do transporte durante o curso 2020-21, sendo usuario lexítimo.
-    Alumnado de Servizos Sociais.
-    Alumnado cunha minusvalía igual ou superior ao 33%.
-    Alumnado membro de familias numerosas.

Únicamente terán que cubrir o impreso de autodeclaración de prezos públicos recollido no Anexo II desta instrucción, antes do 08/09/21. (Poderase descargar na páxina web do cole).

Todo o alumnado que fixo uso do comedor escolar durante o curso 2020-21 por INCOMPATIBILIDADE HORARIA  terá que presentar:

-    Informe de vida laboral ou certificado da unidade de persoal.

-    Certificación de empresa da xornada e o horario de traballo.

-    Certificación xustificativa de alta no IAE.

-    Declaración responsable sobre a vixencia da actividade económica.

-    Certificación da unidade de persoal ao que pertence a persoa empregada pública.


TERÁN QUE PRESENTAR OBRIGATORIAMENTE SOLICITUDE DE COMEDOR:
-    Todo aquel alumnado novo que queira facer uso do comedor escolar no curso 2021-22.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 9 de xullo.

ANEXO  II

 

Libro Viaxeiro

O alumnado de infantil e primaria participou na creación do libro viaxeiro. Entre todos construiron e ilustraron a historia sobre unha Xela aventureira...

Revista San Martiño 2021

Xa está dispoñible un novo número da revista San Martiño!!!

Desexamos que vos guste

 

 

AXUDAS PARA OS LIBROS DE TEXTO

Segundo a Orde de 6 de maio de 2021, (DOG n. 93,  do 20 de maio de 2021), todo o alumnado de Educación Primaria poderá presentar a solicitude para a adquisición dos libros de texto e material escolar.
 
            Prazo de presentación das solicitudes será do 21 de maio ata o 22 de xuño (este incluído).
 
            A instancia estará dispoñible no portal educativo, no enderezo: http://www.edu.xunta.gal, na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.,xunta.gal , nas xefaturas territoriais da Consellería de Educación e na Secretaría do Centro.
 
            Os datos para o baremo a ter en conta serán os da Declaración da Renda do 2019, e haberá que adxuntar  orixinal e copia do libro de familia e se a situación familiar é distinta á reflectida no libro, terá que presentar tamén: Sentenza xudicial de divorcio, certificado de convivencia ou informe de servizos sociais que acredite a situación familiar.
 
            No Art. 9, apartado 3 da citada Orde, di: “AS SOLICITUDES presentaranse preferiblemente POR VÍA ELECTRONICA no formulario normalizado (Anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.
 
            O alumnado de 6º de Educación Primaria terá que presentar a solicitude no IES que estea admitido. Se aínda non está admitido deberá presentala no Centro en que estivese matriculado no curso 2020/2021.
 
            Mais información no teléfono 886 15 12 72 ou na Secretaría do Centro.

Publicación de listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o curso 2021/2022

Están publicadas as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o curso 2021/2022. 

Póden consultalas no taboleiro de anuncios do centro.

Tamén son accesibles para a cidadanía con certificado dixital, DNI electrónico ou Chave365, a través do menú SOLICITUDES > AS MIÑAS SOLICITUDES.

Lémbrase que cada persoa, pode ver o estado da súa solicitude a través do menú SOLICITUDES > ADMISIÓN > RECUPERAR.

 

 

Día das Letras Galegas 2021

Xela Arias

                                            “O idioma é o principal signo dunha cultura”

Quere iso dicir que un pobo que se alonxa do seu idioma alónxase da súa cultura.

Quere iso dicir que a un pobo ó que alonxan do seu idioma alónxano da súa cultura.

Quere iso dicir que Galicia ten aínda hoxe os seus mitos, a súa tradición sen resolver

            porque ten aínda sen resolve-la aceptación do seu propio idioma.

"De certo, a vida ía en serio"

Intempériome. Xela Arias

Xela Arias

 

                             

Distribuir contido


by Dr. Radut