Skip to Content

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

Publicado na Orde do 3 de maio de 2019 (DOG do 20 de maio) o procedemento para participar no fondo solidario de libros e para solicitar axudas para a adquisición dos libros de texto e de material escolar.

PROCEDEMENTO:

  1. A solicitude será única para todas as axudas e para todos os fillos/as admitidos/as no mesmo centro para o curso 2019/2020. Preferentemente cubrirase na sede electrónica e tamén pode descargarse premendo aquí ou solicitala na conserxería ou administración.
  2. A solicitude debidamente cuberta e asinada acompañarase da seguinte documentación.
    • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar (situación de referencia a 31 de decembro de 2017).
    • De ser o caso: outra documentación que fose necesaria.
  3. Prazo para a entrega do 21 de maio de 2019 ata o 21 de xuño de 2019.
  4. Presentación:
  •  Preferentemente por vía telemática (https://sede.xunta.gal)
  • Na secretaría do centro onde está admitido para o curso 2019/2020.


page | by Dr. Radut