Skip to Content

Estatuto de Autonomía de Galicia e Constitución Española

O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 foi un proxecto de estatuto de autonomía para Galicia redactado durante la Segunda República, que foi plebiscitado o 28 de xuño de 1936 pero que non chegou a entrar en vigor debido ao comezo da Guerra Civil, pois Galicia quedou en mans dos sublevados dende o principio.

Castelao dando un mitin

Castelao, nun dos seus mítins, apoiando o Estatuto.  

 

Vota o estatuto

Carteis de Castelao para a campaña estatutaria.

 

O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1.981 recolle entre outras cousas:

    • O recoñecemento do galego como lingua propia de Galicia (e a cooficialidade co castelán).

    • Os símbolos propios de Galicia: bandeira, escudo e himno.

    • A división e organización administrativa do territorio de comarcas e parroquias rurais.

    • O recoñecemento das comunidades galegas no estranxeiro.

    • Facenda e patrimonio propios.

    • Diversas competencias dacordo á Constitución e ás leis de solidariedade entre as comunidades que conforman España.

 

Organización territorial de Galicia

 

 

A Constitución Española é a lei máis importante do Estado Español. 

Este 6 de decembro cumpre 42 anos.  

https://www.youtube.com/watch?v=GVPL7e3dRkc

 page | by Dr. Radut