Edudixital

     

      Espazo abalar                                   

         Portal educativo                                      

CEIP WFF

 

Rúa Wenceslao Fernández Flórez, 16, 15660 Cambre.

 ceip.wenceslao@edu.xunta.gal

Organigrama

Órganos de goberno

ÓRGANOS UNIPERSOAIS

DIRECTORA: MÓNICA RODRÍGUEZ LONGUIERA

XEFE DE ESTUDOS: ROI LOUZÁN LEMA

SECRETARIA: Mª TERESA MORENTE BELLÓN

Distribuir contido