Edudixital

     

      Espazo abalar                                   

         Portal educativo                                      

CEIP WFF

 

Rúa Wenceslao Fernández Flórez, 16, 15660 Cambre.

 ceip.wenceslao@edu.xunta.gal

Recursos Dixitais

 

Aula virtual do CEIP Wenceslao               

Galería de Imaxes do cole                        

Organigrama

Órganos de goberno

ÓRGANOS UNIPERSOAIS

DIRECTORA: ANA Mª RIAL RIAL

XEFE DE ESTUDOS: RICARDO RUIBAL ARMESTO

SECRETARIA: MARTA Mª COSTA RODRÍGUEZ

Distribuir contido