Edudixital

     

      Espazo abalar                                   

         Portal educativo                                      

CEIP WFF

 

Rúa Wenceslao Fernández Flórez, 16, 15660 Cambre.

 ceip.wenceslao@edu.xunta.gal

Recursos Dixitais

 

Aula virtual do CEIP Wenceslao               

Galería de Imaxes do cole                        

Xestión de incidencias

Para resolver calquer incidencia relacionada co proxecto así coma para ofrecer un revicio de xestión de incidencias a nivel técnico, a Consellería de Educación dota aos centros co denominado Servizo Premium, que está a dispor daqueles usuarios de equipos Abalar-E-Dixgal. Toda a información sobre como se xestionan estas incidencias podemos consultala no seguinte enlace:

                                                                                                                              Servizo Premium