curso 2011-2012

VISITAS QUE TIVEMOS AO CENTRO DURANTE O CURSO 2011-2012