Cursos dispoñíbeis

Desenrolo da U.D. "A casa" : Coñecemento de sí mesmo, Coñecemento do contorno e desenrolo das linguaxes.Traballaremos  entre outros contidos a cor amarela e vermella, os números do 1-4 e formas xeométricas básicas.

Para os alumnos de 5º E.I. 

Aula Virtual de 1ºA do CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre na que poderedes atopar diferentes recursos que empregamos na aula, ademais doutras actividades de reforzo ou complemento para o alumnado do grupo.


Ola, chic@s! Aquí seguiremos as clases coma se estivésemos todos xuntos. Ánimo que podemos.

Curso 2020/21

Aula virtual de 1º C  de educación primaria do CEIP Wenceslao Fernández Flórez. Entre todos, iremos recorrendo e construíndo as distintas etapas da nosa viaxe polo primeiro curso.


Este curso vai dirixido o meu alumnado de cuarto A. Nesta aula virtual traballaremos as mesmas materias que se fora educación presencial.

  

Hi! 🙋🏼‍♀️

Desde aquí seguiremos trabajando inglés en 3º en caso de que sea necesario. 💪🏼🇬🇧

Os cursos de PRIMARIA farán o seguinte:

1º EP - Libro Amizade (Anaya).

2º EP - Libro Amizade (Anaya).

Os alumnos-as de 2º EP rematarán no libro de 1º EP o que quedou sen facer durante o confinamento e despois comenzarán co libro de 2º.

3ºEP- Libro Religión Católica (Anaya).

4ºEP- Libro Religión  Católica (Anaya).

5ºEP- Libro Religión Católica (Anaya).

6ºEP- Libro Religión Catòlica (Anaya).

O curso vai por trimestres, cada trimestre ten 3 temas. Daràn un tema por mes dividido en 4 sesiones 

  CURSO 2020/2021

 Aquí poñerei as indicacións da asignatura, cando as circunstancias nos impidan ter clase presencial. Lembrade que o blog de Música, osondafraga.blogspot.com , é o noso "libro de texto" e nel  hai cantidade de actividades que vos axudarán a repasar. Moitas veces remitireivos ao blog para facer actividades. Aquí vos deixo o vídeo que, con moito agarimo, fixen para vós, durante o confinamento do curso pasado. Seguimos facendo música!!!

            

 

                                                                                         


                                                                    


Neste curso, atoparanse recursos para traballar distintos aspectos da competencia comunicativo - lingüística do alumnado tanto da etapa de educación infantil coma de educación primaria.

Os aspectos nos que se traballará serán:

- Aspectos previos a adquisición da linguaxe (atención, memoria, imitación, concentración, comunicación xestual  expresiva, ritmo).

- Fonética/fonoloxía.

- Morfosintaxe.

- Semántica.

- Pragmática.

- Lecto - escritura

Esta aula está creada para o meu alumnado de cuarto de primaria.

Nesta aula virtual traballaremos as materias que traballamos na aula,


Este curso é un curso de probas destinado ao alumnado de 4º B de EP do CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre.

Neste curso imos traballar algúns contidos importantes da pragmática da comunicación e linguaxe, é dicir, cómo adaptamos a nosa linguaxe á situación social. Farémolo a través da presentación escrita de situacións da vida cotiá, presentacións multimedia ou ben con textos de carácter lúdico, entre outros recursos de interese.

Desenrolo da U.D. "As Plantas" no que traballaremos entre outros os contidos: as cores vermella,amarela,verde.Os números do 1-4 e as formas xeométricas básicas.Para os alumnos de 5ºA E.I.

Este curso vai dirixido aos alumnos de 2ºB de Ed. Primaria.
Traballaremos contidos sobre o corpo humano, a alimentación, a saúde e o deporte.
Seguro que aprenderás un montón.


(Curso creado para facer probas) Este curso vai dirixido ao alumnado de Educación Infantil. Nel atoparedes diversas propostas e recursos para favorecer dunha forma lúdica o desenvolvemento da linguaxe.


Este curso está dirixido ao alumnado de 5º de Educación Infantil. A través del achegaremos diferentes actividades coas que traballar cos nenos e nenas.

Achegamento á lingua de signos dunha maneira divertida na nosa escola

Neste curso atoparedes recursos educativos e propostas de actividades para o alumnado de 4ºA de Infantil.

investigar

No noso cole e no noso arredor suceden, ás veces, fenómenos extraños tentaremos saber o porque. Empezamos!

Neste curso podedes atopar todo o relacionado co noso planeta e a Lúa. Podedes atopar todo tipo de  recursos para traballar o tema.

Neste curso poderedes atopar recursos matemáticos para 5º de Primaria.

Este curso vai dirixido ó alumnado de E.Infantil.

Traballaremos distintos centros de interés: o corpo, a rúa... Atopaderes diversos recursos que vos serán de utilidade.

Neste curso preséntanse distintos recursos co obxectivo de facilitar a expresión escrita do alumnado de E.P que recibe apoio de PT nas linguas. Nel atoparemos diversas guías para organizar a información, textos, videos e actividades que sirvan de punto de partida para que o alumnado empece a crear as súas propias producións.

O obxectivo deste curso é presentar unha serie de recursos dixitais que axuden ao alumnado a mellorar a súa competencia comunicativa en lingua galega.

Este curso vai dirixido aos alumnos de sexto de Primaria.

Traballaremos a expresión oral e escrita en Lingua galega a través de diferentes tipos de textos e situacións.


Neste curso atoparedes moitos recursos: actividades, xogos, cancións e contos para iniciarvos na lectoescritura.

 Matemáticas OAOA. Recursos para traballar as Matemáticas en distintos niveis da Educación Primaria: Numeración, cálculo, e xeometría.

Neste curso atoparedes unha serie de contidos e actividades moi interesantes, para descubrir moitas cousas sobre a natureza que nos rodea.

 Queres xogar ademais de aprender e divertirte? Queres que che recomende actividades para nenos dunha idade determinada?. O tes moi fácil porque hoxe vouche amosar manualidades para nenos de primaria, para que poidas pasar tempo cos nenos, mentras vos divertides facendo diferentes actividades e ademáis, seguro que aprendes cousas novas e lles axudas co seu desenvolvemento intelectual. Así que non podes perder este curso tan ameno con propostas  sinxelas e orixinais, e  tamén  perfectas para as festas cos máis pequenos.

Aquí poderedes atopar os contidos que estamos traballando na clase de lingua de 5º A: xogos, vídeos, actividades, dicionarios, cancións, tarefas...

O obxectivo deste curso é dar a coñecer os diferentes recursos educativos dixitais que o profesorado do 1º ciclo de Educación Primaria pode empregar na súa aula e ensinar con casos prácticos o desenvolvemento destes recursos proporcionando ferramentas para o seu menexo. 

Este curso centrarase nas múltiples posibilidades que ofrecen os libros dixitais e os xogos interactivos adaptados a este nivel.