Claustro 2018/19

Adscrición no curso 2018-19

Apelidos e Nome

Adscrición

Titoría e/ou Tarefas Asumidas

Paz Sar, Nerea

EI

Leborán Budiño, Alicia María

EI

Márquez Fernández., Mª Teresa

EI

Iglesias Cajade, Carmen

EI

Apoio e Coordinación de Ciclo

Couselo Castro, Laura

EP

1ºA

Recarey Noya, Alba

EP

1ºB

Pérez Fernánez, Nuria

EP

2º 

Senín Piñeiro, Mª de las Mercedes

EP

Rodríguez García, Mª Carmen

EP

4ºA

Grille Hermida, Mª del Pilar

EP

4ºB + Secretaría

García Garrido, María Luisa

EP

+ Xefatura de Estudos

Illobre González, Mª Laura

EP

6Aº + Coord. ABALAR

Cortés Miranda, Cristina

AL

Horario Completo

Sánchez Crespo, Julio

AL

Horario Completo

Couselo Álvarez, Ana Isabel

PT

Horario Completo

Vázquez Guerra, María Ángeles

PT

Horario Completo

Varela Martínez, Verónica

PT

Horario Completo

García Precedo, Beatriz

EM

Música e Apoio + Dinamización Xeral

Castro Vázquez, Ana María

FI

Lingua Inglesa EI, 1º, 2º e 3º EP + apoios

Fernández Otero, Pablo

FI

Lingua Inglesa 4º, 5º e 6º + Dirección

Rodríguez Sandiás, Rosa

EF

EF Primaria + apoios

Coira Durán, Mª Rita

RC

Compartida

Juiz López, María Dolores

OR

Compartida

Powered by Drupal - Design by artinet