Claustro 2017-18

Adscrición no curso 2017-18

Apelidos e Nome

Adscrición

Titoría e/ou Tarefas Asumidas

Leboráns Budiño, Alicia María

EI

Márquez Fernández, Mª Teresa

EI

Mosteiro López, Mª Carmen

EI

Iglesias Cajade, Carmen

EI

Apoio e Coordinación

Pérez Fernández, Nuria

EP

Grille Hermida, Mª del Pilar

EP

2º + Secretaría

Cribeiro Galego, Guadalupe

EP

3ºA

Andrade Vallo, Mercedes

EP

3ºB

Senín Piñeiro, Mª de las Mercedes

EP

Illobre González, Mª Laura

EP

5º + Coord. ABALAR

García Garrido, María Luisa

EP

6Aº + Xefatura de Estudos

Rodríguez García, Mª Carmen

EP

6ºB + Dinamización Xeral

Cortés Miranda, Cristina

AL

Horario Completo

Couselo Álvarez, Ana Isabel

PT

Horario Completo

Vázquez Guerra, María Ángeles

PT

Horario Completo

Gómez Macho, Sara

PT/AL

Horario Completo + Actividades Extraescolares

García Precedo, Beatriz

EM

Música e Apoio + Dinamización Xeral

Castro Vázquez, Ana María

FI

Lingua Inglesa EI, 1º, 2º e 3º EP

Fernández Otero, Pablo

FI

Lingua Inglesa 4º, 5º e 6º + Dirección

Rodríguez Sandiás, Rosa

EF

EF Primaria + apoios

Coira Durán, Mª Rita

RC

Compartida

Cutrín Carbia, Eva

OR

Compartida

Powered by Drupal - Design by artinet