Claustro 2016-17

 

Apelidos e Nome

Adscrición

Titoría e/ou Tarefas Asumidas

Márquez Fernández, Mª Teresa

EI

Mosteiro López, Mª Carmen

EI

Leboráns Budiño, Alicia María

EI

Iglesias Cajade, Carmen

EI

Apoio e Coordinación de Infantil

Louzao Reimóndez, Alfonso

EP

Grille Hermida, Mª del Pilar

EP

2ºA + Secretaría

Nieto Otero, María Asunción

EP

2ºB

Bugallo Castiñeiras, María Teresa

EP

Senín Piñeiro, Mª de las Mercedes

EP

García Garrido, María Luisa

EP

5º+ Xefatura de Estudos

Illobre González, Mª Laura

EP

Cortés Miranda, Cristina

AL

Completo

Vázquez Guerra, María Ángeles

PT

Completo

Couselo Álvarez, Ana Isabel

PT

Completo

Gómez Macho, Sara

PT/AL

Completo

Leis Cambeiro, María Manuela

FI

FI EI, 1º e 2º

Fernández Otero, Pablo

FI

FI 3º, 4º, 5º e 6º + Dirección

Rodríguez García, Mª Carmen

EF

Apoio e Dinamización do Centro

García Precedo, Beatriz Veneranda

Mús

Música

Coira Durán, Mª Rita

RC

Compartida

Varela Pedrouso, Nuria

OR

Compartida

EP: Educación Primaria   FI: Filoloxía Inglesa   PT: Pedagoxía Terapéutica   AL: Audición e Linguaxe   EF: Educación Física   EM: Educación Musical

EI: Educación Infantil   RC: Relixión Católica   OR: Orientadora  

Powered by Drupal - Design by artinet