iria

 O alumnado de nova incorporación para o curso 2022/2023 xa podedes pasar a formalizar a matrícula, cubrindo o impreso adxunto e traendo a seguinte documentación:

- 1 copia da tarxeta sanitaria

- 1 copia do libro de vacinas

- 1 foto de carnet

- 1 certificado médico

- Sentencia de separación ., se procede.